Predstavljen projekat "Zajedno do zdravlja"

26. decembar 2019. 09:53 Društvo Pirot Plus Online

Tim za implementaciju projekta Doma zdravlja Pirot "Zajedno do zdravlja“ koji će biti finansiran putem grantova za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite iz sredstava "Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i "Dodatnog finansiranja za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja i Svetske banke, nakon potpisivanja ugovora o finansiranju i realizaciji počeo je realizaciju projekta.

Projekat Doma zdravlja Pirot "Zajedno do zdravlja" među 83 podržana od strane Ministarstva zdravlja i Svetske banke

Ciljevi projekta:
 Podizanje nivoa svesti javnosti a posebno radno aktivnog stanovništva o značaju prevencije bolesti i njihovog aktivnog učešća u očuvanju sopstvenog zdravlja
 Poboljšanje kapaciteta za planiranje i implementaciju kampanja za promociju zdravlja i izvođenje programskih preventivnih aktivnosti (sistematskih pregleda i skrininga) na terenu
 Povećanje sposobnosti zaposlenih na primarnom nivou za sprovođenje programskih aktivnosti kroz jačanje njihovih potencijala
 Povećana dostupnost preventivnih usluga radno aktivnom stanovništvu

Projekat će se sprovoditi kroz:
Medijsku kampanju
Očekuje se da će kod 70% stanovnika kroz učešće medija u praćenju sprovođenja projektnih aktivnosti, medijska kampanja doprineti povećanju svesti o redovnoj kontroli zdravlja.
Edukativne aktivnosti
Edukacija zdravstvenih radnika doprineće kvalitetnijem pružanju preventivnih usluga a uz podelu edukativnog materjala i povećanju nivoa svesti stanovništva o značaju preventivnih aktivnosti u očuvanju zdravlja.
Provere zdravlja radno aktivnog stanovništva na terenu
Izvođenje akcija na terenu doprineće većem obuhvatu programskim aktivnostima onog dela stanovništva koje se u odsustvu bolesti najređe javlja lekaru.

Formiranje multidisektorskog tima i potpisivanje Potokola o saradnji doprineće unapređenju sprovođenja preventivnih usluga na lokalnom nivou.


Finansijska pomoć Ministarstva zdravlja i Svetske banke putem ovog granta omogućiće DZ Pirot da osnaži sopstvene kapacitete, za javne edukativne kampanje i zdravstveno promotivne aktivnosti, kao i za nabavku dodatnog materjala i pribora potrebnog za pružanje preventivnih zdravstvenih usluga na terenu, kako bi se na što bolji nači odgovorilo potrebama radno aktivnog stanovništva i pružile ciljane, bolje i kvalitetnije usluge.