Povećan nivo buke u noćnom periodu

13. decembar 2013. 10:56 Gradska hronika Pirot Plus Online

Prema podacima o merenju buke u centru grada u večernjem periodu od 18 do 22 h utvrđeno je da na četiri merne tačke nivo buke ne prelazi graničnu vrednost buke u životnoj sredini dok u noćnom periodu od 22 do 06 h na istim mernin tačkama nivo buke prelazi graničnu vrednost i to do 5 do 10 decibela. Do povećanog nivoa buke dolazi usled neadekvatnog korišćenja muzičkih urešaja u ugostiteljskim objektima u noćnom periodu. Inspekcijska služba za zaštitu životne sredine Opštinske uprave kaže da je neophodno da ugostitejski objekti prilagode uslove rada u skladu sa važećom zakonskom regulativom iz oblasti zaštite od buke kako ubuduće ne bi dolazilo do prekoračenja dozvoljenog nivoa buke.

Merenje buke u centru grada urađeno je zbog povećanoj broja prijava građana, koje su se odnosile na preglasnu muziku iz ugostitejskih objekata u centru grada, i to za večernji period od 18 do 22 h, kao i za noćni period od 22 do 06 na četiri merne tačke. Prva merna tačka bila je jugoistočna strana Trga pirotskih ratnika između ulica Branka Radičevića i Dobrice Milutinovića(kod banke Inteza), zatim druga Trg pirotskih ratnika (kod parfimerije Lili), treća ulica Ćirila i Metodija (ispred Pazarske crkve) i četvrta merna tačka istočna strana Trga pirotskih oslobodilaca, između ulica Save Kovačevića i Dragoševe.