×

Tag: opštinska uprava pirot

  • 13. dec 2013. 10:56
    Prema podacima o merenju buke u centru grada u večernjem periodu od 18 do 22 h utvrđeno je da na četiri merne tačke nivo buke ne prelazi graničnu vrednost buke u životnoj sredini dok u noćnom periodu ...