Potencijalni kupac AHA Mure Prvi maj Pirot još nije uplatio depozit

13. oktobar 2016. 09:00 Privreda Pirot Plus Online

Drugi pokušaj prodaje Kompanije „AHA Mura Prvi maj Pirot“ proglašen je uspešnim. S obzirom da se na raspisani oglas za prodaju javnim nadmetanjem prijavila samo firma ,,FERRARI INVESTMENT EAST.EUROPE.. d.o.o. sa sedištem u Bačkoj Palanci,te da je ova firma dostavila bankarsku garanciju za plaćanju depozita od 126.200.000,00 dinara, komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, na čijem čelu je stečajni upravnik,Miroljub Dimitrijević, proglasila je za kupca firmu ,,FERRARI INVESTMENT EAST.EUROPE.. d.o.o. sa sedištem u Bačkoj Palanci,za početnu cenu od 283.950.000,00 dinara.

Miroljub Dimitrijević, stečajni upravnik, 29.09.2016.godine, u postupku prodaje stečajnog dužnika ,,AHA MURA PRVI MAJ PIROT,, u stečaju, kao pravnog lica, prihvatio je obrazloženi zahtev proglašenog kupca za odlaganje roka za plaćanje depozita, te je firmi ,,FERRARI INVESTMENT.EAST.EUROPE,, d.o.o. iz Bačke Palanke produžio rok za uplatu depozita do 09.10.2016.godine.

On je izjavio da ima uveravanja da će depozit uplatiti pre isteka ovog roka.Za svaki slučaj, sa poslovnom bankom je u kontaktu oko naplate depozita iz bankarske garancije, u slučaju da kupac ne izvši uplatu depozita neposredno.

Dimitrijević je istakao da je odluku o odlaganju doneo uz saglasnost Odbora poverilaca.

Medjutim, u izjavi za Naksi Plus Radio i Portal plus onlajn, Dimitrijević je rekao da potencijalni kupac do zadatog roka nije uplatio depozit.