Pojednostavljena procedura upisa prava svojine

02. jul 2013. 10:43 Gradska hronika Pirot Plus Online


Zakonsko rešenje o upisu prava svojine na objektima koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, koje je usvojio republički Parlament sredinom marta treba da omogući pravnu sigurnost u eventualnom prometu. Zoran Jovanović, direktor Katastra, kaže da se upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole odvija po pojednostavljenoj proceduri.


- Ovim Zakonom dozvoljeno je da se po ubrzanom psotupku svi objekti koji nemaju građevinsku dozvolu upišu u Katastarski operat, odnosno da se njihovi vlasnci upravo pišu kao vlasnici objekta, a ne kao što je do sada bilo moguće kao držaoci objekta. Vlasnici koji su podneli zahtev u opštini tokom 2003. i 2009. godine nemaju obavezu podnošenja novog zahteva. Mi smo po službenoj dužnosti preuzeli iz opštine 6000 predmeta i sada ćemo pozivati stranke kako bi izvršili upis. Kada se završi upis vlasnici objekta biće spokojni jer niko neće moći da im ruši objekat - kaže Jovanović.


Jovanović kaže da nisu predviđeni troškovi i naknade za upis objeketa koji su snimljeni i prijavljeni.


- Ako su stranke počele da preduzimaju radnje vezane za upis, što znači da su objekat snimili i upisali u Katastar u tom slučaju neće imati izdatke, jer su upisani kao držaoci i biće upisani kao vlasnici bez finansijskih izdataka. Ko nije snimio moraće to da uradi i pri tom angažuje privatne geodetske organizacije da to snime i da izvrše uknjižbu u Katastar. Snimanje za objekte do stotinak kvadrata je ok 10.000 dianra i uknjižva otpirike još toliko - dodaje Jovanović.


Objekti na koje se ne primenjuju odredbe ovog Zakona su oni koji su izgrađeni na površinama javne namene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene dodaje Jovanović.