Podnošenje prijava o parcelama i objektima koji nisu u funkciji u toku

23. jun 2015. 10:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Opštinska Uprava Pirot obaveštava da je u toku podnošenje prijava o parcelama i objektima koji nisu u funkciji, a u cilju formiranja jedinstvene baze lokacija za potrebe potencijalnih investitora.
Pravo učešća po pozivu imaju sva fizička i pravna lica koja poseduju objekte (Brownfield lokacije) i neopterećene parcele (Greenfield lokacije) na teritoriji grada ili u njegovoj blizini i koji žele da ih ponude domaćim i stranim investitorima, bilo na prodaju ili u zakup.
Uslovi za prijavu ”Brownfield” lokacije: Površina objekta minimum 300m2; postojanje potrebne infrastruktukture, pristupne saobraćajnice; priključena električna energija, voda, kanalizacija ili postojanje mogućnosti za njihovo priključenje.
Uslovi za prijavu “Greenfield” lokacije: Površina parcele iznad 50 ari,postojanje potrebne infrastrukture; pristupne saobraćajnice; postojanje mogućnosti za priključenje električne energije, vode i kanalizacije.
Moguće je spajanje parcela sa susednim parcelama (dva ili više vlasnika), tako da celokupna površina parcela bude iznad 50 ari.
Javni poziv je otvoren do 15. jula 2015. godine
Prijavni formular se može dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj opštine Pirot ili preuzeti sa sajta www.ledo.pirot.rs
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj ili na telefon 010/305-581