Podanici istine i samo istine!

21. novembar 2018. 04:30 Plus radio Pirot Plus Online

Danas je praznik, velika slava hrišćana. Sveti Arhangel Mihailo !

... Po crkvenom predanju, anđeo Mihailo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom. Na grčkom jeziku reč "arhi" znači glavni, prvi, a "angelos" znači vesnik, anđeo. Arhangel Mihailo je predstavljen kako u svojoj desnoj ruci drži koplje kojim popire Lucifera, a u levoj palmovu grančicu. On se smatra čuvarem vere pravoslavne i borcem protiv jeresi...

.................

... Da li daleke 2006. godine, nečijom nepravdom, zlom koje je naneto, u martu mesecu, napustio sam Kuću u kojoj sam radio "od rodjenja" od 1978. godine. Izašao sam na ulicu, poneo sobom u tri velike kese, ono što sam mogao poneti, svestan šta sam sve ostavio. Morao sam napred, sakupio sam dovoljno snage i odredio sebi novu stazu, na starom putu.

U septembru te 2006. godine oglasio se Radio, okupio mlade ljude i počeo da traje !"Moj Lucifer" posle nanetog zla, da li voljom mog porodičnog sveca, otišao je iz fotelje iz koje je "komandovao"!

.................

Sledeći porodičnu tradiciju, "Sveti Randjel", kako se slava od davnina zvala, uvažavajući poruke Arhangela Mihajla, moji mladji saborici za istinu i pravdu dubokim poštovanjem prihvatili su da ovaj Arhangel Mihailo bude i zaštitnik našeg Radija. I bi tako ...


  • Prvi među arhangelima, Arhangel Mihailo na ikoni predstavlja se kao borac - vojvoda, sa mačem ili kopljem u ruci, a narodno verovanje smatra da je borac za pravdu i istinu! On se smatra čuvarem vere pravoslavne i borcem protiv jeresi, protiv nepravde .


.....................

Danas je Sveti Arhangel Mihailo. Neka je srećna slava svima koji slave. Želimo im zdravlje, sreću, blagodet, uz želju da poštuju poruke, da čuvaju istinu, da se kao naš zajednički čuvar, Arhangel Mihajlo, bore za pravdu...

Pod zaštitom našeg sveca, sledeći njegove poruke, živimo skromno i radno više od 12 godina. Osećamo težinu, značaj ovog posla, uvereni da pripadamo ovom narodu, da smo pred njim, pred Bogom i Arhangelom Mihailom, uvek nastojali da budemo pravedni!

...Uvek se javljao na mestima na kojima se javljala i Bogorodica, tako da predstavlja nebesku silu i zaštitu na zemlji. Svaki narod ima svog angela hranitelja, zapravo, svaki hrišćanin ima svog angela hranitelja i čuvara, te stoga moramo imati na umu da, šta god činimo ili mislimo, javno ili tajno, to činimo u prisustvu svog angela.

I danas, kao jedna vredna porodica koja svakodnevno traga za istinom, svesna da se zaklela na poštenje i pravdu, uporno stremimo osnovnim ciljevima našeg posla i postojanja. Da je sve manje Lucifera, a sve više pravednika kojima će Arhangel biti zaštitnik.

Sve činimo da ističemo vredne, klonimo se svakodnevnih nepravdi i nepravednika, svesni da smo u vrtlogu života u kojem je sve više onih koji gazeći po istini, ostvaruju svoje namere, igrajući se tako s poverenjem i sudbinama ljudi!

Srećna vam Slava ljudi!