Pirotska javna preduzeća, uprkos posledicama pandemije, u 2020. godini poslovala pozitivno

25. jun 2021. 17:09 Gradska hronika Pirot Plus Online

Na dnevnom redu sednice Skupštine grada našli su se i izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća za 2020. godinu. Izveštaje o radu predstavili su direktori javnih preduzeća.

Na osnovu rečenog važno je istaći da su javna preduzeća u Pirotu, uprkos problemima koje je izazvala pandemija koronavirusa, poslovala pozitivno i prošle godine.

Kada je u pitanju Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”, direktor Zoran Nikolić rekao je da je zabeležena manja potrošnja vode kada je privreda u pitanju, dok je kod stanovništva zabeležena veća potrošnja. Inače, ovo javno preduzeće nije menjalo cene usluga i uprkos brojnim problemima ostvareno je pozitivno poslovanje.  

Javno komunalno preduzeće “Gradska toplana” Pirot u prošloj godini realizovala je najznačajnije aktivnosti predviđene planom i programom. Direktor Bratislav Ćirić rekao je da je ostvarena neto dobit od preko 30 miliona, nije menjana cena prema potrošačima, a ovom prilikom direktor Ćirić je naveo i koje su to značajne investicije ostvarene u 2020. godini.

Direktor Javnog preduzeća “Komunalac”, Boban Tolić, govoreći o poslovanju ovog preduzeća u prošloj godini, istakao je da je bilo teško organizovati posao u takvim okolnostima, ali je zadovoljan rezultatima jer su uspešno priveli godinu kraju, i kada je u pitanju obim posla i kada su u pitanju finansijski rezultati.

Prema njegovim rečima, radnici “Komunalca” imali su više posla nego inače, posebno radna jedinica higijene.

Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za Javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot predstavio je Branislav Tošić, šef računovodstva ovog preduzeća. On je naveo brojne investicije realizovane tokom 2020. godine i rekao da je ostvarena dobit od 189.000 dinara.

Javno preduzeće “Regionalna deponija Pirot” takođe je u protekloj godini ostvarilo pozitivne rezultate u realizaciji plana i programa. Direktor Nebojša Ivanov istakao je da je tokom 2020. godine na Deponiju deponovano 34.660 tona neopasnog otpada što je manje nego 2019. godine, s obzirom da je zbog pandemije manje deponovan idustrijski otpad.

Na izveštaje o radu javnih preduzeća sa finansijskim izveštajima Skupština grada je dala saglasnost. Za ovu predmetnu odluku glasalo je 39 odbornika.