Pirotska biblioteka učestvovala na onlajn naučnoj konferenciji "Biblioteke – čitanje – komunikacije"

19. novembar 2021. 08:36 Kultura Pirot Plus Online

Dvadeseta naučna konferencija "Biblioteke – čitanje – komunikacije", u organizaciji Narodne biblioteke "Petko R. Slavejkov" iz Velikog Trnova i Fakulteta za bibliotekarstvo i informacione tehnologije Velikotrnovskog univerziteta "Sveti Kirilo i Metodije" održana je 17. novembra 2021. godine u Velikom Trnovu u Republici Bugarskoj. Tema ovogodišnje jubilarne konferencije je bila "Bibliotečke i informacione usluge za osobe sa posebnim potrebama".

Zbog loše epidemiološke situacije, konferencija je održana u onlajn formatu preko ZOOM platforme. Zainteresovani su imali priliku da odslušaju 25 izlaganja bibliotekara iz najznačajnih biblioteka u Bugarskoj i profesora sa Univerziteta za bibliotečko-informacione tehnologije (UNIBIT) iz Sofije i Biblioteke Ruske akademije nauka iz Sankt Peterburga, a među izlagačima našli su se i bibliotekari iz Srbije.

Izlaganje na temu "Osobe sa invaliditetom i osobe sa posebnim potrebama u javnim bibliotekama u Srbiji: trendovi, usluge, programi" imale su Nadica Kostić iz Narodne biblioteke Pirot i Elizabeta Georgiev iz Narodne biblioteke "Detko Petrov" u Dimitrovgradu. Sem osnovnih podataka o razvoju bibliotečkih usluga za osobe sa invaliditetom u Srbiji, Kostić i Georgieva su u radu predstavile i iskustvo Narodne biblioteke Pirot sa projektom "Audio biblioteka" koji je pirotska biblioteka realizovala 2015. godine uz podršku Ministarstva kulture.