Overen ugovor o kupoprodaji Aha Mura Prvi maj i predati ključevi fabrike

28. novembar 2017. 14:16 Privreda Pirot Plus Online

Miroljub Dimitrijević, stečajni upravnik Kompanije Aha Mura Prvi maj danas je poslao sledeću informaciju:

U cilju objektivnog i pravovremenog informisanja javnosti, sa zadovoljstvom Vas obaveštavam da sam juče, 27.11.2017.godine overio ugovor o kupoprodaji AHA MURE PRVI MAJ PIROT, zajedno sa ovlašćenim zastupnikom kupca ,,E.MIROLIO,, iz Dimitrovgrada, gospodinom Todorom Georgijevim.
Nakon overe ugovora uveo sam kupca u posed AHA MURE PRVI MAJ PIROT, potpisivanjem odgovarajućeg zapisnika i predajom ključeva fabrike.
Smatram interesantnim da građane Pirota upoznam sa odredbama zaključenog ugovora koje se odnose na brojna umetnička dela koja se nalaze u firmi AHA MURA PRVI MAJ PIROT, te Vam u prilogu dostavljam i deo ugovora kojim se reguliše pravni status umetničkih dela.