Objavljen Javni poziv za sprovođenje besplatne usluge mentoringa za početnike, zrela preduzeća i zadruge

19. septembar 2023. 11:31 Privreda Pirot Plus Online

Raspisan Javni poziv za sprovođenje besplatne usluge mentoringa za početnike, zrela preduzeća i zadruge. Javni poziv objavljen je u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2023. godini, Ministarstva privrede, koji se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Mentoring je besplatna usluga kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup. Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Do sada je besplatnu uslugu mentoringa u Srbiji koristilo preko 4.500 korisnika.

Javni poziv otvoren je do 6. oktobra 2023.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:

· Novoosnovani privredni subjekti - ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;

· Postojeći privredni subjekti - registrovani pre septembra 2020. godine;

· Zadruge.

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu Razvojne agencije Srbije, www.ras.gov.rs.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Kancelariji Regionalne razvojne agencije Jug u Pirotu, ul. Dragoljuba Milenkovića bb ili putem mejla na adresu officepirot@rra-jug.rs.