O rebalansu budžeta na sednici SO Pirot

23. novembar 2012. 13:38 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sednica SO Pirot zakazana je za petak 30. novembar. Milan Popović, predsednik Skupštine ističe da će jedne od najznačajnijih tačaka na dnevnom redu sednice biti devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta opštine i rebalans budžeta

- Kada se radi o tački vezanoj za izmene i dopune Odluke o budžetu opštine, odnosno o rebalansku budžeta, ne radi se o tome da postoji višak para, već se radi o preusmeravanju sredstava sa jedne na drugu poziciju. To se dešava svake godine, pred kraj obračunskog perioda, s obizorom da se sa neke pozicije sredstva brže troše u odnosu na druge, gde postoji višak. Zbog toga se pred kraj budžetske godine, uglavnom u poslednjem tromesečju, upravo i vrši ovakvo preusmeravanje, kaže Popović.

Na sednici će se razmatrati i odluke o lokalnim komunalnim taksama, porezima na imovinu za narednu godinu, o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Intermodalni terminal". Pred Odbornicima lokalnog parlamenta naćiće se i davanje saglasnosti na statusnu promenu pripajanja JP "Parking servis" JP "Komunalac". Sednica Opštinskog veća zakazana je za sredu, 28. novembar.