Novi uslovi za odlazak u penziju

04. januar 2013. 10:27 Društvo Pirot Plus Online

Od 1. januara, stupili su na snagu novi uslovi za odlazak u penziju. Branko Jakšić, direktor pirotske filijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kaže da su novi uslovi deo sveukupne refomre penzionog sistema koji je započet 2003. godine.

-Sve se dešava postupno i primereno je našim socio - ekonomskim uslovima i okolnostima. Ove godine imamo povećanje starosne granice kod žena i ona se pomera na 53 godine i četiri meseca. Za žene se menja i uslov u pogledu dužine radnog staža, tako da će žene moći da računaju na punu penziju sa navršenih 35 godina i četiri meseca radnog staža. Očekujemo da se do 2021. godine zaokruži proces reformi i tada će žene ostvariti pravo na starosnu penziju sa navršenih 38 godina staža i 58 godina starosti ili ukoliko imaju 60 godina života – kaže Jakšić.

Jakšić kaže da će za muškarce biti povećana samo starosna granica.

- Prema izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, starosna granica za odlazak muškaraca u penziju podignuta je za četiri meseca, tako da je donja starosna granica 54 godine. Osnovni uslov za odlazak u penziju nije se menjao za muškarce je 65 godina života i 15 godina staž,a a za žene 60 godina života i 15 godina staža – kaže Jakšić

Ovim izmenama menjaju se i uslovi za porodičnu penziju tako što se starosna granica uvećava za šest mjeseci, pa će udovice morati da imaju najmanje 51 godinu, a udovci 56 godina da bi ostvarili to pravo.