Novi naslovi u Digitalnoj zavičajnoj kolekciji Narodne biblioteke Pirot

21. april 2021. 07:33 Kultura Pirot Plus Online

U duhu nastavka rada na digitalizaciji i učvršćivanja saradnje sa drugim ustanovama kulture i institucijama, Narodna biblioteka Pirot i Istorijski arhiv u Pirotu nedavno su potpisali sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, kako bi se i izdanja Istorijskog arhiva digitalizovala i postavila na sajt Biblioteke. Tako će se u okviru Digitalne zavičajne kolekcije, nakon odabranih naslova Muzeja Ponišavlja i više monografija pirotskih škola, naći i dvadeset knjiga čiji je izdavač Istorijski arhiv, među kojima su i nedavno objavljeni „Dnevnik“ Dragoljuba Jovanovića i njegova doktorska disertacija „Optimalni prinos od radničkog rada“.

Na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u 2021. godini, Narodnoj biblioteci Pirot su odobrena sredstva za projekat Digitalna zavičajna kolekcija u iznosu od 500.000 dinara, čime je Biblioteci omogućeno da nastavi uspešno započet proces digitalizacije građe na novoj, unapređenoj platformi. Novi naslovi koje možete pronaći u Digitalnoj zavičajnoj kolekciji su:

1. „Arhivsko ogledalo prošlosti“ – Predrag M. Vidanović, 2019
2. „ Pirotski vremeplov – hronologija“ – Miljan Manić, 2017
3. „Istorijski arhiv u Pirotu“ – Mileta Manić, 2016
4. „Pirotski kraj u evropskom vrtlogu 1912-1918“ – Predrag M. Vidanović, 2058
5. „Moj predak u Drugom svetskom ratu – dečji radovi“, 2018
6. „Ratni dnevnik: 1912-1919“ – Svetozar J. Nikolić, 2018
7. „Besmrtnici – spomenica izginulim u ratovima 1912-1918. Trećeg pešadijskog puka“ – Miljan Manić, 2014
8. „Pirotski okrug – istorija administrativno-teritorijalnih podela 1878. do 2007. godine“ – Predrag M. Vidanović, 2020
9. „65 godina vatrogastva u Pirotu“ – Mileta Manić, 1999
10. „Moj predak u Velikom ratu“ – Udruženje istoričara Pirot, 2015
11. „Popisi i šematizam u Pirotu od 1878. do 1910. godine“ – Ljubodrag Popović, 2010
12. „Nadimci (prekori) Piroćanaca“ – Mileta Manić, 2011
13. „Radni polet omladine pirotskog kraja 1944-1989“ – Dragoslav Vojčić, Viden Pančić, Goran Nikolić, 2012
14. „Кameni ugalj i garavi „Ćira“ u senci prošlosti“ – Dušan Đurić, 2012
15. „Pirot – od turske kasabe do modernog grada, preko Berlina i Versaja: zbornik radova“, 2018
16. „Vodič Istorijskog arhiva u Pirotu“ – Predrag M. Vidanović, 2019
17. „Trnjanski rodoslov“ – Nikola Videnović, 2014
18. „Monografija sela Obrenovac od 1770. do 2011“ – Sava A. Minić, 2014
19. „Optimalni prinos od radničkog rada“ (doktorska disertacija) – Dragoljub Jovanović
20. „Dnevnik“ (knjige 1-4) – Dragoljub Jovanović, 2020