Nikako dalje od početka

29. oktobar 2012. 15:59 Privreda Pirot Plus Online

Na današnjoj sednici akcionara a.d.Niskogradnja -Pi razmatran je izvešataj o radu u predhodnom periodu,plan rada za predstojeći period a predloženo je da se razgovara I o eventualnom izglasavanju nepoverenja dosadašnjem v.d direktoru,Zoranu Živkoviću.

Prema rečima privremenog zastupnika državnog kapitala, Vesne Kostić,akcionari su doneli odluku da se od Agencije za privatizaciju zatraži prodaja Preduzeća neposrednom pogodbom a o ostalim tačkama će se razgovarati na sednici koja je zakazana za 15. novembar.