Nastavljaju se aktivnosti na izradi Plana održive urbane mobilnosti

25. februar 2020. 09:26 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Stalna konferencija gradova i opština SKGO prepoznala je potencijal grada Pirota, kao jednog od gradova u Srbiji, koji može sa uspehom da primeni koncept urbane mobilnosti na svojoj teritoriji.

Zato je u okviru projekta "Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji", koji se sprovadi u okviru rerionalnog projekta "GIZ ORF SUMSEEC", odlučeno da Pirot dobije stručno-tehničku podršku za izradu Plana održive urbane mobilnasti (POUM).

POUM je sveobuhvatni plan razvoja saobraćajnag sistema čiji je cilj unapređenje uslova za kretanje. Plan se ne odnosi samo na saobraćaj, odnosno mobilnost, već i na sve aspekte koje saobraćaj povezuje ili na koje ima uticaj: kvalitet života, društvene posledice, uticaj na životnu sredinu, pristupačnost aktivnostima, troškove i dr.

Pirot među prvim gradovima u Srbiji koji će dobiti Plan održive urbane mobilnosti


U procesu izrade POUM-a veoma je bitno uključivanje zainteresovanih strana koje će u okviru radionice učestvovati u definisanju predloga mera za unaprećenje mobilnosti i analizi mogućih scenarija. U skladu sa tim u petak 28. februara, u Hotelu "Ana lux" biće održana još jedna radionica u okviru projekta. 

Kao vizija projekta navedeno je da organizovanje saobraćaja i urbano okruženje treba da doprinesu stvaranje grada sa dobro razvijenom pešačkom i biciklističkom infrastrukturom, ekološkim i ekonomskim prihvatljivim javnim prevozom  i “smart” uslugama koje omogućavaju efikasnije kretanje kroz grad, uz smanjen negativan uticaj na životnu sredinu, a povećanu atraktivnost  javnih prostora.