Pirot među prvim gradovima u Srbiji koji će dobiti Plan održive urbane mobilnosti

13. decembar 2019. 19:28 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Stalna kanferencija gradova i opština prepoznala je potencijal grada Pirota, kao jednog od gradova u Srbiji, koji može sa uspehom da primeni koncept urbane mobilnosti na svojoj teritoriji.

Zato je u okviru projekta “Održiva urbana Mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji”, koji se sprovadi u okviru regionalnog projekta “GIZ ORF SUMSEEC”, odlučeno da Pirot dobije stručno-tehničku podršku za izradu Plana održive urbane mobilnosti (POUM).

POUM je sveobuhvatni plan razvoja saobraćajnog sistema čiji je cilj unapređenje  uslova za kretanje. Plan se ne odnosi samo na saobraćaj, odnosno mobilnost, već i na sve aspekte koje saobraćaj povezuje ili na koje ima uticaj: kvalitet života, društvene posledice, uticaj na životnu sredinu, pristupačnost aktivnostima, troškove…

U procesu izrade POUM-a veoma je bіtno uključivanje zainteresovanіh strana koje će učestvavati u definisanju ciljeva Plana održive urbane mobilnosti Pirota. 

Danas je, tim povodom, održana prva u nizu radionica na kojima su utvrđeni okvirni ciljevi Plana.

Planom je predviđeno da se prednost da kretanjima biciklista i pešaka po gradu u odnosuna automobile. Pirot je među prvim gradovima koji će dobiti Plan urbane mobilnosti u Srbiji. Gradovi koji dobiju ovaj Plan lakše će doći do evropskih fondova koji finansiraju mere održive urbane mobilnosti, što je ustvari osnovni benefit plana, kaže Klara Danilović, predstavnica Stalne konferencije gradova i opština. 

Slobodan Rančić, saobraćajni inspektor Gradske uprave Pirot kaže da će Plan održive urbane mobilnosti biti povezan sa svim planovima i strateškim dokumentima grada koji su u vezi sa kretanjem ljudi na javnom prostoru.

Kao vizija projekta navedeno je da organizovanje saobraćaja i urbano okruženje treba da doprinesu stvaranje grada sa dobro razvijenom pešačkom i biciklističkom infrastrukturom, ekološkim i ekonomskim prihvatljivim javnim prevozom  i “smart” uslugama koje omogućavaju efikasnije kretanje kroz grad, uz smanjen negativan uticaj na životnu sredinu, a povećanu atraktivnost  javnih prostora.