Nastavlja se trend uspešnog poslovanja Javnih preduzeća u gradu

08. septembar 2020. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na jučeranjoj sednici Gradskog veća razmatran je Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem javnih preduzeća za 2019.godinu. Kada se podvuče crta, sva javna preduzeća su poslovala pozitivno sa, uglavnom svim realizovanim programima i projektima. 

Direktor JKP "Vodovod i kanalizacija", Zoran Nikolić, rekao je da je ovo preduzeće ostvarilo procenat naplate od 102 posto, što je dosadašnji rekord u naplati. Plan prihoda za 2019. godinu bio je 254 miliona, a ostvarenje prihoda za ovu godinu je 318 miliona. Ukupni rashodi u JKP "Vodovod i kanalizacija" bili su 238 miliona.

Javno preduzeće "Gradska Toplana Pirot" imala je u prošloj godini prihode od 270 miliona dok su rashodi bili 240 miliona dinara. Direktor Bratislav Ćirić, istakao je da je u 2019.godini grejano 184.000 kvadrata površine i oko 3000 korisnika. 

Boban Tolić, direktor Javnog preduzeća "Komunalac", prilikom prezentovanja rada u 2019.godini rekao je da su prihodi u ovom preduzeću bilio oko 300 miliona dinara, a rashodi 296.  

Direktor JP za planiranje i uredjenje gradjevinskog zemljišta, Slaviša Svilarov, napomenuo je da je u 2019. realizovano 38 projekata, dok je 9 još uvek u toku. Najveći deo radova ovo preduzeće realizovalo je za potrebe gradske uprave. On izdvaja rekonstrukciju i dogradnju Doma Vojske, kao jedan od kapitalnih projekata. Za ovu godinu planirana su dva projekta, završetak radova na izgradnji nove zgrade Hitne pomoći i Doma za stare. Prihodi su povećani i pokriveni svi rashodi pa i ovo preduzeće posluje finansijski stabilno, zaključuje Svilarov. 

Javno komunalno preduzeće "Regionalna deponija Pirot" u prošloj godini odožila je oko 35.000 tona neopasnog otpada, a iz kompanije Tigar Tajer kao najvećeg proizvodjača industrijskog otpada, odloženo je oko 226 tona. Nebojša Ivanov, direktor kaže da je iz redovnog poslovanja ostvaren prihod od 58 miliona dinara, što je za 10 miliona više u odnosu na 2018.godinu.