Nastavlja se kampanja "Recikliraj za Pirot" akcijom "Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta"

09. april 2021. 14:32 Gradska hronika Pirot Plus Online

U okviru Projekta "Recikliraj za Pirot" koji je počeo sredinom prošle godine, JKP "Regionalna deponija" u saradnji sa Gradskom upravom i JP "Komunalac" organizuje novu kampanju koja podrazumeva besplatno odnošenje kabastog otpada iz domaćinstava na području grada pod nazivom "Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta"

Tim povodom danas je organizovana konferencija za medije kako bi se građani upoznali sa ciljevima ali i samom dinamikom i načinom realizacije ove akcije.

Nebojša Ivanov, direktor JKP "Regionalna deponija Pirot" kaže da je osnovni cilj akcije da se otpad koji bude prikupljen od građana ne odlaže na samoj deponiji već da se na reciklažnom dvorištu razvrstava i odvaja sve ono što može da se reciklira, a ono što ne bude moglo da se odloži na Deponiju. 

Akcija je od velikog značaja za sve nas. Na ovaj način otpad iz domaćinstva završiće kao sekundarna sirovina, a sve to kao priprema za primarnu selekciju otpada koja nas očekuje do kraja godine. Akcija će trajati do septembra, oktobra i  u tom periodu obićićemo svaku ulicu u gradu, što za nas predstavlja veliku odgovornost. Želimo da ovom akcijom kabasti otpad ne završava u Nišavi Bistrici, na nekim divljim deponijama, već da se iskoristi i dalje upotrebi. Takođe, jedan od ciljeva je da se u značajnoj meri smanji upotreba plastičnih kesa, jer će svi učesnici akcije na poklon dobiti ceger. U planu je da do kraja akcije podelimo od 15 do 20.000 cegera našim sugrađanima. Zbog prevelike upotrebe plastičnih kesa razmišljamo da Grad Pirot u skladu sa zakonskom regulatimom, donese Odluku kojom se zabranjuje upotreba plastičnih kesa, kaže Ivanov.

Kako bi akcija bila uspešno realizovana veoma je bitna saradnja sa medijima, koji će, između ostalih, obaveštavati građane o terminima i rasporedu odnošenja otpada. Takođe veoma je značajno da steknemo poverenje građana jer ako kažemo da smo npr. u nekoj ulici tog i tog datuma u tačno naznačeno vreme, ne smemo dozvoliti da taj otpad "čeka" ispred dvorišta ili pored kontejnera nekoliko dana. Na nama je velika odgovornost da sve to organizujemo kako treba, kaže direktor. 

Cilj lokalne samouprave jeste razvoj našeg društva tako što ćemo upotrebiti sve raspoložive resurse uz maksimalno poštovanje očuvanja životne sredine, rekao je Miloš Colić, zamenik gradonačelnika. 

Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost kaže da je cilj ove akcije da pored divljih deponija eliminišemo i one mini deponije koje se svakodnevno prave pored kontejnera. 

Želimo da eliminišemo tu lošu naviku naših sugrađana. Takođe, projektom, koji je predat Ministarstvu za zaštitu životne sredine, mapirali smo oko dvadesetak lokacija koje će ove godine biti očišćene, kaže načelnik Pešić.

Akcija počinje 26. aprila, kaže Branislava Tošić, projektni menadžer. Građani će moći da odlažu papir, karton, staklenu i metalnu ambalažu, plastiku, otpadne gume, kabasti otpad - stari nameštaj, uređaje i stolariju, opasan otpad iz domaćinstva, odeću i tekstil.

Sav otpad koji se tokom akcije bude prikupio biće deponovan u reciklažno dvorište i biti pripremljen za reciklažu. Grad će biti podeljen na zone, a građani će biti obavešteni o terminima odvoženja otpada, rekao je Slobodan Jovanović, poslovođa Sistema reciklaže na Deponiji. 

Na kraju su svi uputili zajednički poziv svim građanima da se priključe akciji "Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta".