Najbolje poslovanje Tigra u poslednjih sedam godina. Partnerski odnos sindikata i menadžmenta

19. decembar 2018. 13:00 Privreda Pirot Plus Online

Prema ostvarenom nivou upošljenosti radne snage i realizaciji izvoza Kompanija „Tigar“ a.d. ostvarila je najbolje rezutate u poslednjih sedam godina, izjavio je u razgovoru za Portal Plus onlajn, predsednik Samostalnog sindikata Tigra, Slobodan Petrović. On smatra da je to rezultat strpljivog rada rukovodstva, dobre saradnje sa Vladom Srbije koja je podržala Tigar na putu oporavka, partnerskog i korektnog odnosa sa sindikatom i ponajviše razumevanju radnika.

Tigar je uspešno realizovao i socijalni program omogućivši pre svega odlazak u penziju radnicima koji su stekli jedan od uslova. Medjutim, u poslednje dve godine upošljeno je oko trista novih, mladih radnika koji su prošli adekvatne obuke i danas uspešno i kvalitetno rade.

Tigar sve svoje obaveze danas servisira na osnovu realizacije programa i ostvarene dobiti. Dugo se kuburilo sa redovnom isplatom zarada. Danas to više nije slučaj, kaže Petrović, i realno je očekivati i rast ličnih dohodaka.