Na sednici Skupštine grada Pirota usvojen Rebalans budžeta, 20% za investiciona ulaganja

25. februar 2022. 14:13 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U sali Doma kulture održana je sednica Skupštine grada. Jedna od najvažnijih odluka koja je ovom prilikom doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pirota za 2022. godinu i Kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Pirota za 2022. godinu.

Prvim rebalansom urađeno je novo projektovanje budžeta tako da on sada iznosi 2,5 milijarde, rekla je načelnica Odeljenja za privredu i finansije Ivana Malinović. Prema njenim rečima, ovo je do sada najveći budžet grada Pirota.

Za ovu odluku glasala su 43 odbornika. 

U nastavku sednice donete su i sledeće odluke: Odluka o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Pirota za 2021.godinu, odluke iz oblasti urbanizma (Plan detaljne regulacije “Tigar Tyres”, Plan generalne regulacije “Temska”, Plan generalne regulacije “Pirot – zapad”, Plan detaljne regulacije “Logistički centar Pirot”, Plan detaljne regulacije za solarnu elektranu u selu Krupac).

Potom su odbornici dali saglasnost na Izveštaj o radu Gradske uprave i Gradskog pravobranilaštva grada Pirota za 2021.godinu i na izveštaje o radu sa finansijskim izveštajima ustanova za 2021.godinu.

Donet je i Program održavanja nekategorisanih puteva na teritoriji grada, Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada, odluke iz imovinsko – pravne oblasti, operativni Plan odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada, data je saglasnost na Izveštaj Štaba za vanredne situacije za prošlu godinu i na Odluku Nadzornog odbora na izmenu Programa poslovanja za 2022.godinu sa cenovnikom usluga JP “Vodovod i kanalizacija”.

U okviru razrešenja i imenovanja sprovedeno je glasanje za novog člana Gradskog veća. Predložen je Miroslav Mitić, diplomirani ekonomista iz Pirota.

Za novog člana Gradskog veća glasalo je 40 odbornika.

Po završetku sednice predsednica Skupštine grada Milena Dimitrijević istakla je da je zadovoljna sednicom i da je ovom prilikom doneto puno važnih odluka, planova i programa koji su bitni za razvoj grada i stvaranje boljih uslova života građana.

Zamenik gradonačelnika Miloš Colić tokom sednice je detaljnije objasnio način raspodele sredstava po rebalansu.

U izjavi za medije Colić je rekao da su sa milijardu i 927 miliona došli do 2,5 milijarde dinara i da su svi zahtevi budžetskih koristika ispoštovani. Zamenik gradonačelnika naglasio je da je došlo na red sve ono što su građani godinama čekali i veruje da će na kraju godine svi biti zadovoljni onim što će biti urađeno.

*S.Ć.