Maka Ilić i dalje “prva dama” ŽRK Pirot!

29. april 2021. 10:04 Sport Pirot Plus Online

ŽRK Pirot je 28.04.2021. godine održao Izbornu skupštinu za period od 2021-2025. godine. Odluke sa Izborne skupštine su sledeće:

Za predsednika kluba ponovo je izabrana Marija Ilić. Predsednik kluba je prema Statutu i predsednik Upravnog obora kluba.

U Upravni odbor kluba izabrane su: Ana Panić i Aleksandra Andonović.

U Nadzorni odbor kluba izabrani su: predsednik Ljubiša Stojanović i Milan Vidojević i Jelena Rančić.

Izabrana su tri delegata u skupštini Rukometnog Saveza pirotskog okruga: Ivana Savić, Selena Tančić i Andrijana Jovanović.

*Saopštenje ŽRK Pirot