Nestorović: Banke utiču na konsolidaciju Tigra a.d.

04. oktobar 2013. 13:00 Privreda Pirot Plus Online


Jedna od tema razgovora današnjeg sastnaka predstavnika privrede sa ministrima privrede i finansija bio je završetak dogovora oko realizacije konsolidacije Kompanije Tigar a.d. kaže Ljubiša Nestorović predsednik republičkog odbora hemije i nemetala Samostalnog sindikata Srbije. Potencijal kompanije je vidljiv kroz proizvodnju i plasman robe i govotih prizvoda, kaže Nestorović, i dodaje, da je okosnica opstanka korporacije Tigar a.d. sistematicacija i reorganizacija radnih mesta.


-Sistematizacija i reorganizacija broja zaposlenih u Tigru a.d je u sklopu programa aktivnosti koje su dogvorene prošle godine. Ona po meni sporo teče, to nije stvar koju treba odugovlačiti. Potrebno je napraviti sistematizaciju i izvršiti reogragnizaciju i na bazi te sistematizacije i reorganizacije i optimaliacije poslova radnih mesta, napraviti adekvatan broj izvršioca u korporaciji. Ovde se radi sistemski program koji treba da definiše optimalan broj zaposlenih na radnim mestima prevashodno u proizvodnim celinama – kaže Nestorović.


Kada je reč o isplatama zarada, Nestorović kaže, da je ona otežana zbog ponašanja banaka, kod kojih je kompanija kreditno zadužena, koje sva realizovana sredstva prebacuju na blokadni račun.


-Koliko ja imam informacije isplate zarada teku otežano zbog blokada banaka. Čim se pojave sredstva za isplatu zarada banke vide da na računu ima para i blokiraju račan i odloži isplatu do priliva novih sredstva. Imam informaciju da su isplaćene zarade u proizvodnim celinama, ne znam da li u svim. Za period juni mesec ostale su dve sporne zarade iz prethodnog perioda. Radili smo na tome da do kraja septembra odnosno do polovine oktobra jedna od tih zarada bude isplaćena a druga do kraga godine. I to je tako i bilo u kontekstu svih priliva a onda se pojavi banka i blokira račun. Sa tom praksom zelenaških kamata i banaka koje su davale takve kredite, ne znam zbog čega i kome mora se prekinuti. Tigar ne traži pare već vreme za optlatu dugova nastalih u prethodnom periodu i akumulaciju sredstava za redovnu proizvodnju - kaže Nestorović.