Konkurs MUP-a RS za upis polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

05. mart 2020. 14:00 Društvo Pirot Plus Online

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 200 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno - spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 20. martom 2020. godine.


1) da je državljanin Republike Srbije 
2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs 
3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa 
4) da ima završenu srednju školu
5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova 
6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije
7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti


Napominjemo, da pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.


Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs  i sajtu  Centra za osnovnu policijsku
obuku www.copo.edu.rs.


Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs.