Kancelarija za mlade, Turistička organizacija, Zip centar i UG Osveženje potpisuju Protokol o saradnji sa Filozofskim fakultetom u Nišu, organizuju Tribinu “Mediji u Srbiji” i otvaraju zajednički prostor za rad

29. decembar 2016. 11:00 Društvo Pirot Plus Online

Kancelarije za mlade, Zip centar, Turistička organizacija Pirot i UG Osveženje otvaraju zajednički radni prostor. Tim povodom biće održana Tribina o temi "Mediji u Srbiji".

Svečanost otvaranja i Tribina održaće se u četvrtak, 29. decembra u 17:30 časova, u prostorijama Omladinskog kulturnog centra u Pirotu kada će biti otvoren "Zajednički radni prostor" pri Kancelariji za mlade. Predvidjeno je potpisivanje protokola sa predstavnicima Filozofskog fakulteta u Nišu. Prisustvovaće dekanica fakulteta prof. dr Natalija Jovanović, prof. dr Vladeta Radović upravnik departmana za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu, i još neki uticajni profesori sa istoimenog departmana i Fakulteta.

Lazar Penčić jedan od aktivnijih mladih ljudi u kancelariji za mlade i Koalicije za Pirot, gostujući danas u našem programu rekao je da će ovaj skup biti od višestrukog značaja. Ostvaruje se saradnja sa još jednim fakultetom, a teme o kojima će se govoriti, koje se tiču medija, izuzetno su aktuelne.

Teme o kojima će se razgovorati:

1. Realni problemi medija u Srbiji
Značaj mas-medijske komunikacije za drustveni razvoj
3. Problem disperzije intelektualnog kapitala (neki to zovu "Odliv mozgova") - Sistemske i medijske implikacije
4. Mogucnosti povezivanja i aktivnije saradnje medija i akademske zajednice
5. Razvojni aspekti povezivanje malih medija i fakulteta u medijsko-akademsku mrezu
6. Formiranje Medijske komore Srbije
7. Problem medijske pismenosti i rezultati najnovijih istrazivanja koje smo proletos organizovali
8. Problemi u sistemu projektnog finansiranja medija
9. Problematika dualnog u oblasti komunikologije i studija medija
10. Informativna strategija i buducnost novinarske profesije.