Ekskluzivno! Stečajni upravnik nam odgovorio: I dalje smatram da je prodaja AHA Mura Prvi maj u celini najbolje rešenje! Želim saradnju sa Vladanom Vasićem!

09. februar 2017. 20:12 Privreda Pirot Plus Online


Poštovani gospodine Paunoviću,

ovim Vas obaveštavam da sam pripremio ponovno oglašavanje prodaje firme ,,AHA MURA PRVI MAJ PIROT,, u stečaju.Podaja će se obaviti javnim nadmetanjem, po početnoj ceni od 252.400.000,00 dinara.Javno nadmetanje će se održati dana 27.03.2017.godine, a oglas će biti objavljen dana 17.02.2017.godine, u listovima ,,POLITIKA,, i ,,NOVOSTI,,.

Upoznat sam sa mišljenjem gospodina gradonačelnika Vasića da prodaju firme treba organizovatiati po delovima ili izdati preostalu imovinu u zakup.On me je o tome i pismom obavestio, a poslao mi je i dva pisma o zainteresovanosti za zakup od strane jedne firme iz Turske i jedne firme iz Bugarske.
Moj stav je da je najbolje firmu prodati kao celinu, iz više razloga.Ovo tim pre, što ima iskazanog interesovanja za kupovinu cele firme.O svom stavu sam obavestio gospodina Vasića mejlom dana 08.02.2017.godine, kao i vladu Republike Srbije.

Dostavljam Vam, radi potpune informacije, tekst mog pisma, poslatog gospodinu Vasiću i saglasan sam da ga objavite.

Podvlačim još jednom da sam spreman na svaku saradnju sa lokalnom samoupravom Pirota, koja vodi što bržem i kvalitetnijem okončanju stečajnog postupka.

Što se tiče mog kontaktiranja sa medijima, to ću činiti uvek kada smatram da imam šta reći. Neću se javljati po svaku cenu, u interesu daljeg postupka prodaje.

Sa poštovanjem,

stečajni upravnik Miroljub DimitrijevićPismo stečajnog upravnika gradonačelniku Vladanu Vasiću:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------