Dr Žarko Todorović, "Najbolje za Pirot": Tražimo na uvid informacije o radu lokalne samouprave! Milan Popović: Postupili smo u skladu sa zakonom!

29. maj 2019. 12:30 Društvo Pirot Plus Online

Konferenciju za novinare danas je održala odbornička grupa "Najbolje za Pirot".

Dr Žarko Todorović je u uvodu rekao da ova odbornička grupa u skladu sa principima delovanja teži poštovanju zakonitosti u radu lokalne samouprave. Todorović se pozvao na zakonske odredbe Statut grada i Poslovnik koji regulišu prava da odbornik bude obaveštavan o pitanjima od značaja, kao i da dobija podatke koji su mu potrebni za rad. U tom cilju odbornici "Najbolje za Pirot" podneli su zahteve za dostavljanje informacija od javnog značaja. Imajući to u vidu, prigovorili su na rad predsednika Gradske skupštine, kao i načelnika Gradske uprave.

Todorović je rekao da su se njihova nastojanja nastavila i na sednici Skupštine grada. Zahtevali se da se njihovi prigovori unesu kao dopuna dnevnog reda, ali je predsedavajući odbio.

Poštujući profesionalni princip da se u okviru istog izveštaja čuje i druga strana, obratili smo se za odgovor Milanu Popoviću, predsedniku Gradske skupštine i Draganu Stankoviću, načelniku Gradske uprave.

Odbornička grupa Najbolje za Pirot tražila je da im se dostave ugovori o izdavanju i pravima službenosti prolaska na parcelama javne svojine u selima Jelovica i Dojkinci.

Dragan Stanković, načelnik Gradske uprave, kaže da su na njihov zahtev postupili u skladu sa zakonom.

- Po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predviđeno je da ne mora da se omogući pristup informacijama ukoliko se radi o informaciji koja je objabvljena i dostupna, već se potražioci informacija upute na izvor objavljene informacije. Po navedenom zakonu predviđeno je i pravo na žalbu povereniku za informacije od javnog značaja, objasnio je Stanković.