Dr Dragan Kostić, Okružna Privredna komora Pirot: Samo razumevanjem možemo rešavati zdravstvene i ekonomske probleme u Pirotu i Srbiji!

13. april 2020. 13:07 Privreda Pirot Plus Online

Pre neki dan pisali smo o izuzetnom primeru našeg sugradjanina Branimira Živkovića, koji je svojim primerom podstakao, zajedno sa Udruženom privrednom komorom, naše preduzetnike da se uključe u Akciju i pomogni. (Izveštaj sa uručenja vizira ispred kafića "Kengur" ukoro objavljujemo na Potalu).

Danas je stigao poziv Ugovorne okružne privrene komore Pirot, potpisao je dr Dragan Kostić, predsednik. Objavljujemo tekst.

 ……………………………………………………

Potrebno je da se ujedinimo u borbi protiv pandemije izazvane virusom Covid–19 i pomognemo u prevazilaženju teške zdravstvene  i ekonomske situacije.

Pokrenuli smo donatorsku platformu u borbi protiv pandemije! 

Platforma predstavlja brz i efikasan način povezivanja donatora sa dobavljačima iz pirotskog okruga koji imaju kapacitete da isporuče proizvode u vidu medicinske opreme, sredstava za dezinfekciju i prehrambeno-higijenskih paketa. 

Ovim omogućavamo potencijalnim donatorima da sami izaberu vrstu i vrednost donacije, isporučioca proizvoda i primaoca donacije, uz tehničku pomoć Privredne komore Pirot. 

 Pozivamo Vas da  se priključite akciji „Okružno doniraj i Covid saniraj“. Vrednost donacije izaberite u skladu sa Vašim mogućnostima. I najmanja pomoć značiće mnogo!

 Donaciju možete realizovati na platformi http://skr.rs/pXD.

Pozivamo i sve kompanije koje mogu da budu isporučioci a nisu na listi, da nam se jave kako bismo ih dodali.

Ukoliko ste već realizovali humanitarne akcije povodom COVID-19,  podelite sa nama tu informaciju, kako bismo Vašu kompaniju istakli na listi  donatora, koju svakodnevno ažuriramo http://skr.rs/pXQ.

Za sva pitanja i informacije možete se obratiti putem mejla info@komorapirot.com ili putem telefona 010/500-924.

S poštovanjem,

Predsednik

Dr Dragan Kostić

………………………………………………………

  Povodom  Akcije, ali i još nekih aktuelnosti, razgovarali smo sa  dr Draganom Kostićem, predsednikom Ugovorne okružne privredne komore Pirot i direktorom Slobodne zone. 

Dragan Kostić, govorio je i o zajedničkim akcijama Privredne  komore Srbije i okružnih komora kako da se pomogne preduzetnicima, u svetlu teške ekonomske situiacije i ekonomskih mera koje je donela Vlada Srbije.

  S obzirom na trenutnu situaciju i smanjen obim proizvodnje, brojne članice Slobodne zone Pirot ne rade, Kostić kaže, da neka preduzeća nastavljaju proizvodnju i da dežurne ekipe u Zoni i dalje rade