Djenadić danas odlučuje o ponudi za mesto direktora Tigra ad

11. mart 2013. 12:04 Privreda Pirot Plus Online

Kandidat Vlade Srbije, odnosno Ministarstva finansija za mesto generalnog direktora korporacije Tigar Nebojša Djenadić, nekadašnji komercijalni, tehnički i direktor razvoja Trajala iz Kruševca u petak je posetio Pirot I tom prilikom je razgovarao sa najužim rukovodstvom fabrike I obišao proizvodne pogone Tigra. Slobodan Petrović, predsednik Samostalnog sindikata korporacije kaže da će Djenadić konačnu odluku o ponudi Ministarstva doneti danas

- Danas očekujemo potvdu iz Ministarstva privrede i finansija o konačnoj odluci. Nadamo se da će Djenadić prihvatiti ponudu, kako bi Tigar započeo potpuno novu fazu u svom funkcionisanju, kaže Petrović

Petrović podseća da su u cilju racionalizacije procesa proizvodnje i potrošnje energenata u periodu smanjenog korišćenja kapaciteta zaposleni u fabrici Tigar Obuća na godišnjem odmoru. Repromaterijala nedostaje I u fabrici Tehničke gume, dok ostali uslužni entiteti funkcionišu donekle normalno

-Praktično i u Tehničkoj gumi se vrlo malo radi, smanjenim kapacitetom medjutim smatramo da će rukovodstvo obezbediti neophodan repromateriljal kako bi svi entiteti nastavili sa radom u optimalnom obimu. Ostali entiteti, Gradjevinarstvo, Zaštitna radionica, Transport, Ugostiteljstvo rade jer su uglavnom njihove aktivnosti usmerene prema kompaniji Tigar tyres. Cilj sindikata je da sve fabrike krenu punim kapacitetima, tu se pre svega misli na fabrike Tehničke gume i Obuće, kao najvećim izvoznicima. Kada je u pitanju fabrika Hemijskih proizvoda tu su počele pripreme za preseljenje na lokaciji nekadašnjeg Suka, kaže Petrović.

Neophodno je vratiti se u normalne tokove, jer postoje obaveze prema kupcima na osnovu zaključenih ugovora. Te ugovorne obaveze i rokovi moraju se ispoštovati, kaže Petrović i napominje da će se sa prilivom novčanih sredstava koje je Ministarstvo obećalo, nabavka repromaterijala stabilizovati

- Dinamikom realizacije dogovora finansijske konsolidacije Kompanije Tigar a.d. predvidjeno je da se do 18. marta prikupi sva dokumentacija koja je neophodna za realizaciju ovakvih dogovora. Smatram da će do tada biti imenovan i direktor koji će formirati svoj tim, tako da će se na ravnopravnom nivou voditi pregovori sa bankama o uslovima pod kojim će, u postupku reprograma duga, Tigar od Vlade Srbije dobiti garanciju u vrednosti od 15 miliona evra kao I dodatna sredstva od 5 miliona evra koja će biti namenjena proizvodnji, isplati zarada i uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje, kaže Petrović