Detaljnije o javnim pozivima Nacionalne službe za zapošljavanje - pozivi za dodelu subvencija za samozapošljavanje i sprovođenje javnih radova

16. april 2024. 12:30 Privreda Pirot Plus Online

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) početkom aprila raspisala je javne pozive za 12 programa namenjenih nezaposlenima i potencijalnim poslodavcima.

Od 12 poziva šest  je iz oblasti dodatnog obrazovanja za odrasle, tri se odnose na osobe sa invaliditetom i tri koja podrazumevaju subvencije i za samozapošljavanje i za teže zapošljive kategorije.

Tim povodom razgovarali  smo sa Danijelom Popović, načelnicom Odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništvo, obrazovanje i obuke pirotske Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Danas objavljujemo deo razgovora koji se odnosi na dva poziva za samozapošljavanje i zajednički javni poziv u saradnji sa Gradskom upravom Pirot za sprovođenje javnih radova.

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošlljavanje

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.
Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.
Pre uključivanja u meru Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva.

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima romske nacionalnosti koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.
Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje poreze i doprinose za
obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.
Pre uključivanja u meru Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva.

Oba ova konkursa otvorena su do 15. maja 2024. godine.

Grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijalom Pirot objavio je Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica. Javni radovi će se sprovoditi na teritoriji grada Pirota u sledećim oblastima, a to su: održavanje i obnavljanje javne infrastrukture, održavanje i zaštita životne sredine i prirode i socijalna zaštita i humanitarni rad.

Pravo učešća na konkursu u svojstvu izvođača javnih radova imaju:
- javne ustanove i javna preduzeća,
- privredna društva,
- preduzetnici,
- zadruge i
- udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Konkurs je otvoren do 13. maja 2024. godine, a grad Pirot je za ove namene izdvojio iz lokalnog budžeta 6 miliona dinara.

Inače, prema rečima Danijele Popović, lokalne samouprave imaju rok do 30. aprila da se odazovu na poziv NSZ za učešće u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja.

Za aktivne mere zapošljavanja, podsećamo, u ovogodišnjem budžetu Pirota opredeljeno je 20 miliona dinara i to pre svega za stručnu praksu, javne radove, podršku samozapošljavanju i obuku uz karijerno vođenje.

.......................................................................

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Sve informacije u vezi raspisanih javnih poziva dostupne su na internet stranici www. nsz.gov.rs, putem zvaničnih stranica na društvenim mrežama kao i u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje.