Dani polja ozimih strnih žita: Dosadašnji vremenski uslovi pogodovali pšenici

08. jun 2023. 13:12 Privreda Pirot Plus Online

Poljoprivredna savetodavna stručna služba Pirot održala je manifestaciju Dani polja strnih žita na oglednom polju u Barju.

Srđan Vidanović, savetodavac PSSS, kaže da je ove godine izuzetno lep ogled, ali će konačnu ocenu dati poljoprivrednici. Na ogledu je posejano kvalitetno seme, savremene selekcije strnih žita, a domaćin Vojislav Kostić je primenio optimalnu agrotehniku za postizanje visokih prinosa. Prema račima Vidanovića procena je da će prinos da premaši osam tona po hektaru.

Kada je u pitanju stanje pšenice, pogodovali su joj vremenski uslovi, ali kiša joj nije potrebna do kraja vegetacije, kaže Vidanović.

Vlada Mitrović iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu kaže da su na ogledu izuzetno dobri uslovi, kvalitetno zemljište i da sun a ovom polju prisutni sa sedam semenskih pšenica.

Kompanija Agromarket u ogledu takođe ima sedam sorti pšenice i jednu sortu ječma, a prema rečima Novice Đorševića, ogled izgleda jako dobro.

Na ogledu su posejane 22 sorte ozime pšenice, dva tritikala i šest ozimih sorti ječma, ukupno 30 sorti ozimih strnih žita.