Danas je Svetski dan bez duvanskog dima – “Pripremimo se za bezlična pakovanja!”

31. maj 2016. 09:00 Društvo Pirot Plus Online

Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvanskog dima, ističu zdravstvene rizike povezane sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana. Ove godine 31. maja na Svetski dan bez duvanskog dima Svetska zdravstvena organizacija i Sekretarijat Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO pozivaju države da se pripremaju za uvođenje bezličnih (standardizovanih) pakovanja duvanskih proizvoda, kaže dr Marina Manić PR Doma zdravlja.

- Bezlična pakovanja predstavljaju značajnu meru koja smanjuje potražnju za duvanskim proizvodima tako što se: smanjuje privlačnost duvanskih proizvoda, smanjuje mogućnost da pakovanja duvanskih proizvoda postanu sredstva za reklamiranje duvanskih proizvoda, ograničava lažno obeležavanje duvanskih proizvoda i povećava efikasnost zdravstvenih upozorenja. Bezlična pakovanja duvanskih proizvoda takođe ograničavaju ili zabranjuju koršćenje logoa, boja, brenda ili reklamnih poruka na pakovanjima duvanskih proizvoda, izuzev imena brenda i imena proizvoda koja se mogu prikazati samo u standardnim bojama i određenom vrstom slova. Bezlična pakovanja se nadovezuju na druge mere kontrole duvana kojima se obezbeđuje sveobuhvatni multisektorski pristup. Političari, civilno društvo i javnost treba da preduzmu sve aktivnosti da bi njihove vlade usvojile bezlična pakovanja, navela je dr Manić.

Ciljevi kampanje Svetskog dana bez duvanskog dima u 2016. godini su:

 istaći ulogu bezličnih pakovanja kao jednog elementa sveobuhvatnog multisektorskog pristupa u kontroli duvana,

 olakšati usvajanje politike o bezličnim pakovanjima u državama-ugovornim stranama Okvirne konvencije i na globalnom nivou, obezbeđivanjem ubedljivih I jasnih podataka o njihovoj efikasnosti,

 ohrabriti države-ugovorne strane da ojačaju mere koje se tiču pakovanja I obeležavanja duvanskih proizvoda, ali i koje ograničavaju reklamiranje, promociju i sponzorstva i time postepeno olakšavaju usvajanje bezličnih pakovanja i

 podržati države-ugovorne strane i civilno društvo da se suprotstave uplitanju duvanske industrije u političke procese koji se tiču usvajanja zakona o bezličnim pakovanjima.

Centar za prevenciju DZ Pirot povodom ovog dana organizuje sledeće aktivnosti:

1. Predavanje i prikaz izložbe u osnovnoj školi u Malom Suvodolu.

2. Predavanje „Pušenje ubistvo s predumišljajem“, edukativni film I podela edukativnog materijala u prostorijama Centra za prevenciju u utorak 31.maja u 11:30h.

3. Prikazi izložbe u prostorijama Centra za prevenciju i ambulante Tijabara.

4. Pojačan zdrasteveno-vaspitni rad lekara na temu štetnosti pušenja za zdravnje kroz ordinaciju i patronažnih sestara u kućnim posetama.