Čija je naša Nišava?

16. avgust 2013. 11:40 Gradska hronika Pirot Plus Online


Redovnim obilaskom terena još 2010. godine od strane inspekcijskih službi Opštinske uprave Pirot ustanovljeno je da postoje oštećenja na kamenim

kosinama korita reke Nišave, i tada su obavešteni JVP „Srbijavode“ i Vodoprivredna inspekcija, u cilju preduzimanja mera na sanaciji oštećenih delova korita. Do današnjeg dana sanacija korita od strane JVP „Srbijavode“ nije izvršena, a novim obilaskom je ustanovljeno da se oštećenja povećavaju, o čemu su opet obavešteni nadležni organi.


Ovaj problem nije u nadležnosti lokalne samouprave, ali ona je preuzela obavezu da odradimo odredjene aktivnosti kako bi nadležni što pre izvršili sanaciju kamenih kosina korita reke Nišave i sprečili njihovo dalje obrušavanje.