Blokade banaka onemogućavaju sprovodjenje strategije oporavka

23. maj 2013. 19:10 Privreda Pirot Plus Online

Proizvodni entiteti kompanije Tigar a. d. poslednja dva meseca rade na povećanju proizvodnje. Ljubiša Nestorović, predsednik Odbora hemije i nemetala Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže da je to jedini način da Kompanija izađe iz krize. Proizvodnja je pokrenuta iz sopstvenih sredstava iz kojih se servisira nabavka materijala, kao i obaveze za poreze i doprinose i zarade radnika, kaže Nestorović, i dodaje da su problem blokade banaka zbog kreditnih zaduženja.

- Sigurno je da nismo zadovoljni tempom isplata, sada već zaostalih zarada. Ono što ne valja to je što banke koje su komitenti Tigra a.d. bez obzira što se sa njima pregovara one se i dalje ponašaju tako kako se pnašaju. Svaka puštena blokada onemogućava strategiju daljih aktivnosti. Na žalost prednjače naše banke. Prošle nedelje puštena je jedna blokada. Planirano je da se kontinuitet ispalata zaostalih zarad skine sa dnevnog reda. Međutim danas je puštena blokada AIK banke Obući, što nas ponovo stavlja u taj nepovoljan položaj oko realizacije plana aktinosti oko isplate zarada. Sve jedno taj kontinutitet će kasniti dan, dva ili tri ali važno je da je ukalkulisan u dalju strategiju vođenja i poslovanja Tigra – dodao je Nestorović.

Nestorović kaže da očekuje da finansijska kriza u kompaniji bude rešena do jeseni.

-Dosadašnji pokazatelji i inicijative dirketora Đenadića idu u dobrom pravcu, dobro se sve razvija. Ja se nadam da do septembra meseca na tu finansijsku agoniju bude stavljena tačka i da Tigar i tigrovci nastave da rade kako treba. Kriza mora da se prevaziđe i reši. Ono što je posebno stimulativni angažman svih ljudi koji učestvuju u tome pa i Sindikata, koji je jedan od pokretača za razrešenje ovog problema, jeste da sopstvenim snagama jedna kompanija poput Tigra stane na noge – kaže Nestorović.