Aleksić pre odlaska u Strazbur

22. mart 2014. 19:16 Društvo Pirot Plus Online

IZJAVA ZA MEDIJE

ADVOKATA SRĐANA ALEKSIĆA PRED ODLAZAK NA JAVNO ČITANJE KONAČNE PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU

O RATNIM DNEVNICAMA ZA BORCE SRBIJE

Kao pravni zastupnik preko 16 hiljada boraca iz Niša i oko 7O hiljada boraca rata 1999.godine iz cele Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu 25.marta u 1O sati pristvovaću javnom čitanju konačne presude Velikog veća ovog suda u postupku oko isplate ratnih dnevnica koji je vođen pred ovim sudom. Posle prvostepene presude ovog suda iz 2012.godine koja je bila u korist boraca koje zastupam, uz ocenu da je 2008.godine država Srbija isplatom ratnih dnevnica pod plaštom „socijalne pomoći“ za desetak hiljada boraca iz 7 opština sa juga Srbije, počinila diksriminaciju prema ostalim učesnicima rata 1999.godine, a posle žalbe vlade Srbije i naknadne rasprave vođene pred Velikim većem suda 15.maja prošle godine, očekujem da će prvostepena presuda biti potvrđena. Jer, na raspravi pred Velikim većem u Strazburu predstavnici Vlade Srbije ničim nisu pobili našu prvobitnu i naknadno dostavljenu ubedljivu pravnu argumentaciju i tvrdnju da ratne dnevnice, propisane Pravilnikom Vojske tadašnje SRJ, mogu i moraju biti isplaćene svim učesnicima rata, a ne selektivno.

Iako smo presudu iz Strazbura i ja i borci koje zastupam očekivali sa nestrpljenjem, smatram dobrom činjenicu da presuda ipak stiže posle vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, tako da nije mogla biti „zloupotrebljavana“ u predizbornoj kampanji. Istovremeno očekujem da će nova Vlada Srbije koja će biti formirana nakon izbora, uz pregovore sa borcima iznaći modalitete za isplatu ratnih dnevnica svim učesnicima rata 1999.godine i time pokazati poštovanje prema najčasnijim patriotama koji su se časno odazvali pozivu za odbranu otadžbine, a istovremeno otkloniti probleme koje bi u daljim pregovorima sa Briselom oko članstva u EU mogla imati u slučaju neispunjenja obaveza koje će doneti presuda suda u Strazburu.

Presudu iz Strazbura u korist srpskih boraca koje sam zastupao smatram svojom velikom profesionalnom advokatskom satisfakcijom i ubeđen sam da će ona doprineti stvaranju pravne i profesionalne sigurnosti za građane Srbije koji ubuduće neće, kao u ovom i na hiljade drugih predmeta, pred sudom u Strazburu, morati da ostvaruju svoja osnovna prava van pravosudnog sistema zemlje, pred međunarodnim sudovima, čime se na negativan način legitimiše Srbija u međunarodnim okvirima. Verujem da je to i jedan od ciljeva nove Vlade Srbije koja želi da ubrzanim korakom uvede našu zemlju u porodicu evropskih naroda. Istovremeno ,čak važnijim od ratnih dnevnica i njihove isplate, smatram potrebu da nova Vlada Srbije već do kraja tekuće godine, uz saradnju sa borcima i njihovim udruženjima, definiše i usvoji novi Zakon o boračkoj i invalidskoj zaštiti koji će trajno regulisati društveni i socijalni stus učesnika rata, ratnih invalida i članova njihovih porodica. Moja advokatska kancelarija spremna je da i u proceduri usvajanja ovog zakona borcima pruži punu pravnu pomoć, ističe se u saopštenju koje je pred odlazak u Strazbur medijima uputio niški advokast Srđan Aleksić.