Umesto stočnog groblja rashladni kontejner za čuvanje uginulih životinja

12. mart 2020. 10:45 Gradska hronika Pirot Plus Online

Uprava grada Pirota nedavno je kupila kamion za prevoz uginulih životinja i specijalni rashladni kontejner za njihovo čuvanje do kasnijeg preuzimanja i odvoženja u određenu kafileriju. Prema rečima Bojana Pešića, šefa odseka sa komunalno stambene poslove, ovakvo rešenje bilo je isplativije i svrsishodnije nego da se investiralo u izgradnju stočnog groblja. Rashladni kontejner se nalazi na prostoru azila za pse i njime upravlja JP „Komunalac“ Pirot koje je potpisalo ugovor sa „Kafilerijom“ u Paraćinu koja će u skladu sa ugovorom preuzimati životinje.

Šef odseka za komunalno stambene poslove u Pirotu, Bojan Pešić, kaže, pored ostalog, da je ovo još jedan potez lokalne samouprave u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine. Vrednost opreme koja je kupljena iznosi oko dva i po miliona dinara.

Ovih dana u toku je završno opremanje rashladnog kontejnera i očekuje se da uskoro bude u funkciji.