SRBIJA VODE! Za njih su naša Nišava i naš Kej: Hidrograđevinski objekat, koji se sastoji od nasipa, minor i major i korita reke. Strašno!

12. jul 2021. 13:07 Društvo Pirot Plus Online

Vaše  poruke pretočene u naša pisma otišle su na sve strane!  Direktoru EPS-a, gradonačelniku Pirota, Zorani Mihajlović, potpredsednici Vlade Srbije i ministru energetike!

Pismo smo poslali i u Niš. Srbija vode, VPC Morava, gospođi Dragani Simić!

.................................................................

Za Draganu Simić

Nenad Paunovic <plusradio010@gmail.com>

8 Jul 2021, 14:05 (4 days ago)to vpcmorava

  Poštovana gospodjo, 

 Posle današnjeg razgovora , iznenadjen nekim detaljima šaljem Vam nekoliko dilema , uz neke detalje.

Davne 1923. godine izgradjen je zaštitni  bedem na Keju pored  Nišave. Kasnije je čuveni pirotski predsednik Svetozar Alimpić  pokrenuo akciju sadjenja lipa. Decenijama  je Nišava bila  deo života Piroćanaca. Kej i lipe privlačili su naše ljude. 

 I sve tako preko osam decenija. 

HE Pirot je počela da radi 1990. godine.

 Kratka istorija.

.......................................

 Neko je tada dogovorio i potpisao, po mojoj proceni,  ,,smrtnu,, presudu Nišavi.

 Naša reka postala je kolektor. na milost i nemilost EPS-a!

 Dobili smo Komp. bazen 2. koji je trebalo da bude Gradsko kupalište. HE Pirot i tada Opština Pirot, danas grad veoma često nisu nalazili rešenja. 

   Evo nekoliko dilema !

  1. Kakva je uloga , obaveza Srbija voda kada je Nišava u pitanju,. posebno u gradskom delu ?
  2. O čemu sve  brinete , voldotoku, obali, nasipu- Keju1
  3. Kakva je vaša uloga u zaštiti Nišave s obzirom da su je Piroćanci izgubili kao reku ( zbog toga sam napisao onaj uvod. )
  4. Sportski centar Pirot  je prosto ,,oteo,, deo od mosta Gazele do Železničkog mosta da održava teren od reke do bedema. bedem kost Komunalac.
  5. Zašto  ste odbili da održavate deo priobalja Nišave od Gazele do mosta na zaobilaznoim putu, do Tigra naprimer. 
  6. Pirot gradi nasipe i dalje, uredjuje, sadi drveće, postavlja svetiljke . Da li je to naš prostor koji uredjujemo. Odnosni, čije je !

  Zahvaljujem za strpljenje tokom razgovora.

 Kada mi budete odgovorili u detalje, došao bih ako treba do Vas u Niš da uradimo i razgovor.

   Srdačan pozdrav !

 Ani press doo Pirot

 Nenad Paunović, novinar, vlasnik

 Portal Pirot Plus online 

Naxi Plus radio

....................................................................................

Odgovor je stigao danas.  Veoma zanimljiv. Rekao bih pravi birokratski.  Njih ne interesuje, što je normalno, šta je nama Nišava, zašto hladna bujica prolazi kroz centar grada. Da li HE Pirot poštuje režim rada ili ne.  Verujem da su bili zabrinuti kada su čuli da se naše dete utopilo!

.....................................................................................

Odgovori

office <office@srbijavode.rs>

09:48 (1 hour ago)
Поштовани,

У складу са Вашим питањима, у наставку Вам достављамо одговоре на исте:

1.Каква је улога , обавеза ЈВП „Србијаводе“ када је Нишава у питању, посебно у градском делу?

Река Нишава кроз Пирот је обухваћена Оперативним планом одбране од поплава на сектору М.9. што подразумева редовно одржавање, заштиту од поплава и евентуалну санацију објекта.

2. О чему све  бринете , водотоку, обали, насипу- Кеју1?

О регулисаном кориту које се, као хидрограђевински објекат, састоји од насипа, минор и мајор корита реке.

3. Каква је ваша улога у заштити Нишаве с обзиром да су је Пироћанци изгубили као реку ( због тога сам написао онај увод)

На основу Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 др. закон) једна од делатности ЈВП „Србијаводе“ је заштита од великих вода.

4. Спортски центар Пирот  је просто ,,отео,,  део од моста Газеле до Железничког моста да одржава терен од реке до бедема (бедем коcи Комуналац).

У складу са надлежностима и у оквиру редовног одржавања ЈВП „Србијаводе“ врши кошење насипа 2 пута годишње, док локалне самоуправе према својим могућностима могу да одржавају- косе насипе и више пута годишње, с обзиром да се мајор корито приликом ниског водостаја реке често користи као "шеталиште".

5. Зашто сте одбили да одржавате део приобаља Нишаве од Газеле до моста на заобилазноим путу, до Тигра например.

Да би водни објекти били обхваћени Оперативним планом одбране од поплава неопходно је да задовољавају критеријуме прописане Законом о водама.

6. Пирoт гради насипе и даље, уређује, сади дрвеће, поставља светиљке . Да ли је то наш простор који уређујемо? Односни, чије је !?

Законом о водама прописано је под којим условима и ограничењима се могу изводити радови на водном земљишту и водним објектима.

С поштовањем,

ЈВП "Србијаводе"

.............................................................................................

S obzirom na dosadašnju praksu, verujte da nismo iznenadjeni. Da se Neša iz Sportskog  centra nije odlučio da naši ,,otmu,, kej i postavio igraonice, bilo bi onako kako je vodoprivredni inspektor naš okružni napisao.

Da nismo kosili travu, ljudi ne bi šetali pored reke ...

Dakle, zašto smo kosili travu u našem dvorištu!?