Život počinje u mesnoj zajednici - MZ Gnjilan

19. mart 2021. 14:30 Projekti Pirot Plus Online

Portal Plus online uz podršku Grada Pirota realizuje projekat „Život počinje u mesnoj zajednici II“, u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

***Stavovi izneti u medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ciljevi projekta:

-Afirmisati rad mesnih zajednica u selima i podstaći ih da u svoj rad uključe sve meštane, kao i da pre donošenje odluka imaju mišljenja svih meštana;

-Informisati meštane seoskih mesnih zajednica o nadležnostima mesnih zajednica u unapređenju kvaliteta života svojih meštana;

-Ukazati meštanima mesnih zajednica da imaju mogućnost da učestvuju u rad mesne zajednice, budu aktivni u predlaganjima i donošenju odluka koje doprinose razvoju mesne zajednice i poboljšanju uslova za život svih meštana.

Projekat kroz planirani medijski sadržaj predstavlja rad mesnih zajednica u selima blizu Pirota, nadležnosti mesne zajednice, prava i obaveze meštana, odredbe Zakona o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, praćene reportažama iz sela i razgovorima sa predsednicima mesnih zajednica i članovima Saveta. U narednom periodu na portalu vam predstavljamo mesne zajednice Gnjilan, Barje Čiflik, Rasnica, Blato, Kostur, Držina, Staničenje i druge, a osnovna ideja je da se istakne koliko je važno interesovanje i uključivanje u rad mesnih zajednica u kojima živimo.

.......................................................................................................

Medijska kuća “Ani press” je u prošloj godini realizovala projekat „Život počinje u mesnoj zajednici“ i tom prilikom predstavljeno je osam gradskih mesnih zajednica. Prateći tok projekta, a kasnije i kroz evaluaciju, uvideli smo da su se želja i potreba građana da se ovaj serijal o mesnim zajednicama nastavi održale i danas, posebno u selima koja su blizu Pirota, a meštani ističu da se o njima u javnosti slabo govori. To su sela: Blato, Kostur, Ponor, Mali i Veliki Suvodol, Barje Čiflik, Rasnica, Temska, Sopot, Prisjan i mnoga druga. Ovo je u stvari nastavak serijala „Život počinje u mesnoj zajednici“ koji sada obuhvata mesne zajednice u selima koja su najviše desetak kilometara udaljena od grada, a u kojima život i dalje opstaje, gde ima dece, škola, razvijenih domaćinstava, poljoprivrede, stočarstva, pa i proizvodnje u okviru manjih biznisa.

Značaj projekta ogleda se u važnosti aktivnog uključivanja u rad mesnih zajednica u kojima živimo jer demokratsko društvo podrazumeva postupke i odluke sa kojima je saglasna većina. Predstavnike, odnosno rukovodstvo jedne mesne zajednice biraju meštani te mesne zajednice i od tih ljudi mnogo toga zavisi kasnije kada se jave određeni problemi ili realizuju neke aktivnosti. Ukoliko je samo mali broj ljudi iz mesne zajednice aktivan po tom pitanju, postavlja se pitanje kako da stanovnici mesnih zajednica reše svoje probleme i poboljšaju uslove života?

Došli smo do zaključka da se sve manje ljudi, posebno mladih, interesuje i uključuje u rad svoje mesne zajednice. Iako su svesni da je za svaku vrstu promene ili organizacije potrebna inicijativa, angažovanost i posvećenost, mnogi građani ili imaju određene barijere ili nisu motivisani da bilo šta pokrenu u svom okruženju. Sa jedne strane, razlog je i nedovoljno poznavanje funkcionisanja i nadležnosti mesnih zajednica iz čega, čini se da, proizilazi potreba da se kritikuje gotovo svaka aktivnost - uređenje puteva, sanacija, izgradnja, organizacije različitih manifestacija, dinamika radova, ideje i planovi.

Još jedan problem uočava se u okviru ove teme, a to je u nekim mesnim zajednicama slaba saradnja među članovima Saveta. Veoma je važno da članovi Saveta mesne zajednice rade u istom cilju i da zajednički deluju za dobro svojih meštana, kao i da takvu saradnju održavaju sa lokalnom samoupravom, koja svake godine izdvaja sredstva za rad mesnih zajednica i pomaže im u rešavanju gotovo svih problema. Treba reći i da je još uvek prisutna mala izlaznost na izbore za Savet mesne zajednice, zbog čega kasnije na čelu mesnih zajednica budu ljudi za koje većina nije glasala i dolazi do određenih nesporazuma i odsustva podrške za sve aktivnosti.

MZ Gnjilan

Ovom prilikom predstavljamo selo najbliže gradu, udaljeno svega dva kilometra od centra. Reč je o selu Gnjilan.

Poznato po vinu, po mnogim interesantnim tradicionalnim manifestacijama, ali i po fudbalskom klubu koji datira još od 1932. godine. U ovom selu na čelu mesne zajednice je Mimica Kostić Đorđević, a pored ostalih članova Saveta, veliku podršku i pomoć dobija upravo od mladih iz Fudbalskog kluba Gnjilan.

Prilikom posete ovom selu padala je kiša i nažalost nismo uspeli da zabeležimo sve ono što je u poslednjih nekoliko godina urađeno i čime su znatno poboljšani uslovi za život u selu Gnjilan. Međutim, u nastavku objave o svemu tome čućete više detalja od predstavnika Saveta mesne zajednice Gnjilan i videti kroz fotografije.

Predsednica MZ Gnjilan, Mimica Kostić Đorđević, najpre nas je upoznala sa organizacijom rada mesne zajednice i istakla da koliko god predsednik bio ambiciozan ne može sam da vodi mesnu zajednicu, mora da bude uključeno više ljudi iz svih delova sela kako bi se došlo do što više problema meštana i našlo najbolje rešenje.

Na naše pitanje da li svi u selu znaju kome da se obrate kada im je potrebna pomoć mesne zajednica Mimica Kostić Đorđević rekla je da ljudi imaju njen telefon i telefone članova Saveta mesne zajednice, koje su pažljivo birali i trudili se da iz svih ulica imaju po jednog člana.

Kako smo u uvodu istakli, Gnjilan je poznato selo i po sportskoj tradiciji koju neguje Fudbalski klub Gnjilan. U ovom klubu je mnogo mladih ljudi koji vrlo rado pomažu predstavnicima Saveta mesne zajednice.

*Sportski teren u selu Gnjilan

Mimica Kostić Đorđević objašnjava da su u rad Saveta uključili ljude iz kluba jer im je cilj da što više mladih ostane u selu, a kako bi unapredili uslove za rad kluba i bavljenje sportom u protekloj godini se radilo na uređenju sportskih prostorija, koje se nalaze u zadnjem delu Doma kulture. Takođe, nastojali su da rešavaju prioritetne stvari, dodaje predsednica MZ, kao što su crkva, škola, potporni zidovi i  asfaltiranje ulica.

*Renovirana crkva u selu

Ono po čemu se Gnjilan prepoznaje, pored ostalog, su i tradicionalne manifestacije – “Peraškijada” i “Pasuljijada”.

Važno je istaći da se mladi u selu Gnjilan uključuju u rad mesne zajednice, a Mimica Kostić Đorđević smatra da je razlog tome upravo organizacija različitih manifestacija koje im pružaju priliku da se druže i ostvare saradnju.

Ovom prilikom razgovarali smo i sa Nenadom Đorđevićem, sekretarom Fudbalskog kluba Gnjilan. Kako Đorđević objašnjava, to je veza koja daje rezultate, a jedan od njih je da su u saradnji sa Grad Pirot, MZ Gnjilan i FK Gnjilan završili adaptaciju prostorija kluba.

*Prostorije FK Gnjilan

Među ljudima koji su nas dočekali u selu bio je i Slobodan Jovanović, koji nije član Saveta MZ, ali je uvek spreman da pomogne u svakoj akciji. U razgovoru sa njim čuli smo još jedan podatak vredan pažnje, a to je da se broj stanovnika u selu povećava i da mladi nemaju potrebu da gravitiraju prema gradu.

Uređenje ulica u selu prioritetne su investicije u godišnjem planu i programu Mesne zajednice Gnjilan, rekla je Mimica Kostić Đorđević, a ove godine uspeli su da se iz budžeta Grada Pirota opredele sredstva i za rekonstrukciju Doma kulture. Planira se uređenje kompletnog objekta koji će moći da se koristi za različite namene, a jedna prostorija će biti i kancelarija Mesne zajednice gde će meštani moći da dolaze i obraćaju se članovima Saveta za sve što im je potrebno.

*Zgrada Doma kulture u selu Gnjilan

*Fotografije crkve i sportskog terena: Nenad Đorđević

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Poštovani građani Pirota, pozivamo vas da nam se sa svim pitanjima, sugestijama i komentarima javite putem mejla (plusradio010@gmail.com).
U sledećoj objavi predstavićemo još dve mesne zajednice u pirotskim selima.