ZZJZ: Akcija uništavanja komaraca na području Okruga

23. jul 2014. 08:27 Gradska hronika Pirot Plus Online

Zavod za javno zdravlje Pirot, imajući uvidu broj insekata u ovom trenutku, posebno komaraca kao prenosioca zaraznih bolesti, doneo je odluku da sprovede radikalnu akciju uništavanja komaraca.

Imajući uvidu opasnost od pojave i širenja groznice Zapadnog Nila, malarije i dr. Zavod će narednih dana u periodu od 6 do 8 časova, tretirati legla komaraca specijalnim ekološkim preparatom.

Akcija će se sprovesti na teritoriji celog Okruga i trajaće sve dok se broj insekata ne smanji na broj koji neće predstavljati zdravstvenu opasnost i omogućiti konforan boravak u ovom području. Ovom prilikom tretiraće se celokupan sliv reke Nišave sa pritokama, močvarna i plavna područja kao što su reke Jerma, Lužnica, Rasnica, Banjica, Temštica, Gradašnička reka, Smilovsko i Zavojsko jezero, Vrelo, Berilovački kanal i Željuška bara. Akcija će se finansirati iz sredstava zavoda i imaće humanitarni karakter.