Zoran Nikolić: Naš cilj je uredno vodosnabdevanje svih naših korisnika

04. avgust 2021. 12:59 Gradska hronika Pirot Plus Online

Ekipe JP "Vodovod i kanalizacija" trenutno rade na nekoliko lokacija, ali najveće gradilište je u Ulici visočki put, gde se radi kompletna zamena vodovodne mreže.

Ova ulica nije bila predviđena planom i programom rada u ovoj godini. Međutim, s obzirom da će ovu ulicu asfaltirati Koridori Srbije, bilo bi krajnje neracionalno da pre asfaltiranja nismo zamenili kompletnu mrežu. Menja se mreža u dužini od oko 1.000 metara. Rok za završetak radova je 1. septembar, kaže Nikolić. 

To je u nekoj meri poremetilo naše planove. Ulica revolucionarnih sindikata je bila predviđena planom, videćemo da li će ona ostati u okviru zajedničkom planu Vodovoda i Direkcije. Radi se u Izvoru. Takođe pripremaju se još dva sela za preuzimanje Nišor i Srećkovac, kaže Nikolić.

Bez obzira na povećanu potrošnju vode, i do 30 odsto, nema većih problema ni u drugoj visinskoj zoni. Posebna pažnja i narednih godina biće posvećeni selima. 

Sutra o problemima u selima Petrovac, Staničenje, Mali Suvodol.