Zoran Krstić: Zakon o ozakonjenju nema za cilj rušenje već legalizaciju bespravno sagradjenih objekata. Popisivači evidentirali oko 18.000 objekata

05. februar 2018. 13:00 Gradska hronika Pirot Plus Online

Stupanjem na snagu Zakona o ozakonjenju, novembra 2015. godine, praktično nisu prekinute započete aktivnosti oko legalizacije bespravno sagradjenih objekata u skladu sa Zakonom o legalizaciji. Prema starom Zakonu podneto je oko četiri hiljade i sedamsto zahteva, a od stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju popisivači su evidentirali oko osamnaest hiljada različitih vrsta objekata. Posle toga gradjevinska inspekcija je donela oko hiljadu petsto rešenja o rušenju, kaže pored ostalog načelnik Odeljenja za urbanizam i gradjevinarstvo, Zoran Krstić.

Prema Zakonu o ozakonjenju procedura je pojednostavljena kaže načelnik Odeljenja za urbanizam i gradjevinarstvo u Pirotu, Zoran Krstić. U odnosu na prethodni Zakon o legalizaciji sada je potrebno znatno manje dokumenata da bi se ušlo u postupak.