Završena podela paketa za ugrožene kategorije stanovništva

04. maj 2020. 09:45 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Završena je podela paketa koje je Gradski štab za vanredne situacije obezbedio za ugrožene kategorije stanovništva. Volonteri su pakete nosili na kućne adrese. Određeni broj primalaca paketa nije pronađen na datoj adresi.

Iz Gradskog štaba za vanredne situacije pozivaju da se jave oni koji nisu dobili paket, a spadaju u sledeće grupe:

- imaju preko 65 godina a preko Centra za socijalni rad su ostvarili pravo na tuđu negu i pomoć
- imaju preko 65 godina a preko Centra za socijalni rad primaju novčanu naknadu
- imaju preko 65 godina i korisnici su narodne kuhinje
- penzioneri su i primaju penziju do 15.113,01 dinara
- samohrani su roditelji i korisnici dečjeg dodatka

Pozivi se upućuju preko kol centra na telefone 305-567 i 305-577 do petka 8. maja u vremenu od 8 do 15 sati.

Gradski štab za vanredne situacije