Zaključci sastanka na temu zaštite privatnosti i poverljivosti podataka o žrtvama trgovine ljudima

25. jun 2021. 12:28 Društvo Pirot Plus Online

Na sastanku održanom danas, 25. juna 2021. godine zaključeno je da je zaštita privatnosti i poverljivosti podataka o žrtvama trgovine ljudima najvažniji zadatak koji mora postati prioritet u postupanju svih profesionalaca koji se bave njihovom zaštitom. Nakon jučerašnjeg sastanka, i danas su se okupili lokalni timovi za prevenciju i trgovinu ljudima iz gradova Vranja, Leskovca, Pirota i Prokuplja. Sastanku pod nazivom „Multisektorska razmena lokalnih praksi: Kako čuvamo pravo na privatnost i poverljivost podataka žrtava trgovine ljudima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja?” prisustvovali su predstavnici/ce lokalnih samouprava, policijskih uprava, Centara za socijalni rad, Crvenog krsta i ostalih profesionalaca/ki, a sprovodi se u sklopu projekta „Sačuvaj privatnost – odupri se pritisku“, koji zajednički sprovode organizacije Partneri za demokratske promene, SHARE fondacija, A11, Da se zna, Beogradska otvorena škola i organizacija Atina uz podršku Evropske unije.

Ovaj projekat predstavlja podršku braniteljima ljudskih prava, organizacijama civilnog društva i ugroženim grupama u odbrani prava na privatnost.

Iz Direkcije policije su najavili da od jeseni počinju obuke za 50 policijskih službenika baš na temu zaštite prava žrtava i ljudskim pravima žrtavama različitih krivičnih dela, dok iz organizacije Partneri naglašeno je da u slučajevima nasilja dolazi do curenja informacija u medije, zbog neznanja, nepažnje ili zloupotreba, kao i da treba raditi na preveniranju ovog fenomena. Osvrćući se na ulogu civilnog društva, civilni sektor je pozvan na tešnju saradnju kako bi se u većoj meri štitili pravo na privatnost i poverljivost podataka o ličnosti žrtava trgovine ljudima i drugih oblika nasilja.

Na ovom sastanku su pored članova Lokalnih timova, prisustvovali i predstavnica Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, koji radi pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i predstavnici nevladinog sektora iz organizacija Partneri za demokratske promene i NVO Atina – Udruženja grđana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja.