Vremenske prilike i zdravlje

22. oktobar 2013. 08:43 Društvo Pirot Plus Online


Vremenske prilike bitno utiču i na zdravlje stanovništva. Svakodnevno se menja broj pacijenata koji se javlja Hitnoj medicinskoj službi i on varira od 30 pa i do 70 pacijenata. Jedan od faktora koji utiče na veći broj pacijenata jesu i klimatske promene kaže dr Mirjana Mančić, načelnica ove službe.


-Svi smo svesni da su velike dnevne temperaturne razlike, ujutru je hladnije, u podne toplo, uveče opet hladnije, tako da orgnizmu treba vremena da se privikne. Najčešće reaguju hronični bolesnici al i ostali koji se smatrjau zdravim. Prilikom temperaturnih razlika imamo veći boroj pacijenta što hroničara, što ljudi koji imaju iznenadne akutne tegobe - kaže dr Mančić.


Hronični bolesnici koji poštuju propisani terapiju mogu povremeno imati potrebu za javljanjem službi kaže dr Mančić.


-Moram reći da jedan dobar broj paijenata poštuje savet lekara i piju svoju terapiju, u nekim slučajevima to nije dovoljno onda se nama obraćaju za dodatnu terapiju. Ali ima i onih stiuacija kada ljudi nemaju overne knjižice pa se ne javljaju izabranom lekaru, ima i onih koji nemaju novca da kupe lekove pa iz tih razloga ne piju tako da se susrećemo sa različitim situacijama i trudimo se da u datom momentu pomognemo najbojle što možemo – kaže dr Mančić.


Ekipe su angažovane ne samo na teritoriji grada već i u selima na teritoriji opštine i to u skladu sa kadrovskom strukturom i brojem raspoloživih vozila.


-Sve zavisi od dana do dana, nekada je dve ekipe u smeni sasvim dovoljno, dok ima dana kad imamo veliki broj poziva i u gradu i u seoskim sredinama pa ne možemo stići u određeno vreme, već pacijenti moraju malo sačekati dok reagujemo – kaže dr Mančić.


Postoje i dalje slučejevi da pojedinic pacijent izbegavaju redovni put i rado vreme izabranih lekara pa se obraćaju hitnoj slućbi


-Imamo situacije kada pacijenti dolaze posle radnog vremena redovnih ambulanti, bez obzira što su tegobe prisutne od mnogo ranije, pod izgovorom da izabrani lekar ne radi, da je zakazan pregled za nekoliko dana a njima je hitno, dok u stvari žele da dobiju uput i što pre stignu na sekundarni nivo, do bolnice. To nije moguće. Pacijenti koji su u kritičnom stanju i moraju biti hospitalzovani ili je potreban pregled specijaliste oni budu transportovani sa celom ekipom do bolnice, tu nema pogovora. Dok svi drugi koji treba nekada da odu do specijaliste ostvariće to preko svog izabranog lekara a ne preko naše službe - napominje dr Mančić.


Prilikom poziva neko od lekara ili dispečer uzima telefonski anamnezu, od toga od čega pacijent boluje i koju terapiju uzima do toga kakvo je trenutno stanje. U skladu sa tim daje savet, upućuje lekrau ili služba izlazi na teren. Ono što je karakteristično za rad ove službe jested a su ekipe koje idu na teren izložene i izvesnom riziku.


-U suštini kada primimo poziv, mi u momentu ne znamo na osnovu telefonskog razgovora, ko se nalazi na licu mesta, ko će nas dočekati. Da li je to agresivna osoba ili pod dejstvom prishoaktivnih supstanci, narkotika, alkohola. Nekad su u ekipi sestra i doktorka koje idu u kuću posetu, kada imamo nagoveštaja da možemo biti izloženi opasnosti mi pozivamo polciju da pođe sa nama – kaže dr Mančić.