Vladimir Ilić, generalni direktor Tigar ad Pirot: Potresla nas je smrt Marjana Avžnera. Danas završavamo proizvodnju za izvoz. Svi radnici vraćaju se na posao za dvadesetak dana!

31. mart 2020. 13:53 Privreda Pirot Plus Online

 Iznenadna smrt Marjana Avžnera, direktora prodaje za inostrano tržište u Tigar ad, samo je još više otežala ionako složenu situaciju u Tigru. Vanredno stanje, hitna proizvodnja za izvoz, razgovori u Beogradu o daljem funkcionisanju Tigra, sve to je od generalnog direktora Vladimir Ilića i njegovih saradnika zahtevalo i zahteva dodatne napore.

 Tokom prepodneva razgovarli smo sa Vladimirom Ilićem, bio je vidno utučen.

     Danas je poslednji dan marta, kada je trebalo da se zaokruži proizvodnja za dva inostrana kupca. Tokom prepodneva, odredjen broj radnika koji radi preko Agencije, tražio je tumačenje za njihov status. Direktor Ilić rekao je, da su ti radnici primljeni zbog povećanog obima proizvodnje, da će biti na odmoru kao i ostali radnici. Razlika je u tome, što oni zaradu za ovaj period dok se  ne radi neće primati, jer to Zakon tako predvidja.

  Direktor Ilić kaže da u Tigru nestrpljivo očekuju mere Vlade u vanrednom stanju. Našoj Fabrici za dalji rad  neophodna je konkretna pomoć države Srbije!