Vladan Vasić na sastanku Ekonomskog kokusa u Beogradu

27. maj 2015. 14:19 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je u Domu Narodne skupštine u Beogradu održan sastanak Ekonomskog kokusa, a na poziv predsedavajućeg i potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Vladimira Marinkovića, sastanku je prisustvovao i predsednik Opštine Pirot mr Vladan Vasić.

Tema današnjeg sastanka su plate i zapošljavanje u državnoj upravi-javnom sektoru – predloženi pravci reforme. Ideja sastanka je da se članovi Ekonomskog kokusa i odabrani predstavnici lokalne samouprave informišu od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o nameri reforme i Nacrtu zakona o platama u javnom sektoru. Ovaj sastanak je i prilika da se čuje mišljenje svih zainteresovanih strana – Narodnih poslanika, predstavnika resornog ministarstva i predstavnika odabranih lokalnih samouprava na datu temu, kako bi se propisi koji regulišu ovu oblast što bolje definisali. Sastanku Ekonomskog kokusa pored dr Kori Udovički, potpredsednice Vlade RS i ministarke državne uprave i lokalne samouprave prisustvuju i drugi predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

*Rad Ekonomskog kokusa (osnovanog od strane NALED-a i IRI-ja) je javan i trenutno kokus čini 12 poslanika iz 8 stranaka (SNS, JS, SPS, SPDS, DS, Nova, SDS i SVM). Ključne aktivnosti Ekonomskog kokusa između ostalog su usmerene na podnošenje amandmana na predloge zakona i učestvovanje u izradi zakonskih rešenja. Za samo nekoliko meseci rada, Ekonomski kokus amandmanima je unapredio Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o energetici, i u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave kroz 14 usaglašenih amandmana Zakon o inspekcijskom nadzoru.