Više nema dileme,sve po Zakonu o stečaju

07. jul 2015. 11:00 Privreda Pirot Plus Online

Na sastanku radnika Kompanije AHA Mura Prvi maj Pirot, kojima je prestao radni odnos 25. juna uvodjenjem stečaja u AHA Muri, i predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje filijala u Pirotu jasno je precizirano da radnici koji budu radno angažovani kod „zakupaca“ neće izgubiti svoje pravo koje im pripada po Zakonu o stečaju. Posle isteka ugovora o radu, koji se zaključuje na odredjeno vreme, radnici će moći da ostvare pravo na novčanu nadoknadu.Takodje, radnici svoje stečeno pravo na devet minimalnih zarada, istakao je predsednik Samostalnog sindikata Opštine Pirot, Rodoljub Ćirić, ne mogu izgubiti bez obzira na radno angažovanje.

„ Od 2. jula počeli su da teku rokovi za prijavu potraživanja poverilaca, a medju njima su i radnici.Najkraći rok je do 2. Avgusta, a najduži do 120 dana, odnosno do 2. Oktobra do kada je rok da svi poverioci prijave svoja potraživanja koja imaju prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište je zakazano za 4. avgust i tom prilikom će stečajni upravnik podeti izveštaj o materijalno finansijskom stanju stečajnog dužnika i predložiti,ako ima uslova da se ide u plan reogrganizacije.Lično smatram da ne postoje uslovi za tako nešto i da će poverioci, čija su potraživanja iznad 70 posto od ukupnih potraživanja, predložiti da se stečaj rešava bankrotom, a to zanči da se ide na prodaju celokupne imovine i namirivanjem poverilaca“-kaže Ćirić.