Vesti iz Slobodne zone Pirot

30. decembar 2022. 09:10 Privreda Pirot Plus Online

Implementiran sistem upravljanja bezbednošću informacija

Imlementacijom sistema SRPS ISO / IEC 27001 omogućen je potpuno bezbedan rad sa podacima u Slobodnoj zoni Pirot bilo u digitalnom ili analognom obliku.

Dana 29.12.2002. godine, tim proveravača nezavisnog sertifikacionog tela JUQS iz Beograda
izvršilo je drugu fazu inicijalne provere - sertifikacionu proveru sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema zahtevima standarda SRPS ISO / IEC 27001:2014. i redovnu nadzornu proveru integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018.

Na osnovu nalaza provere i uvidom u raspoloživost referentnih dokumenata i ispunjenosti zahteva navedenih standarda, od strane sertifikacionog tela JUQS potvrđena je stalna usaglašenost i efektivnost integrisanog sistema menadžmeta kao i njegova primenljivost.

Povećani elektro kapaciteti u Slobodnoj zoni Pirot

Završena je rekonstrukcija trafo stanice Tjubing, zamenjen visokonaponski, niskonaponski blok, „kompenzacija“, merna grupa i povećana snaga trafo stanice za korisnike Slobodne zone Pirot od 170 kW na 400 kW.

Ovim je 30.12. 2022. godine završena prva faza opremanja trafo stanice. U drugoj fazi, čija se realizacija očekuje sredinom februara 2023. godine, biće dodat nov transformator od 630 kW, čime će ukupna snaga trafo stanice biti 1 MW.

Uspešna 2022. godina je završena podelom paketića za najmlađe