Većnici saglasni sa Odlukom o izmeni i dopuni Budžeta Opštine Pirot VIDEO

24. jun 2015. 15:06 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Govoreći o rebalansu Budžeta, Slaviša Svilarov, član Opštinskog veća kaže, pored ostalog, da je ovo druga izmena, što je sasvim normalna pojava kako bi se raspoloživa sredstva najefiaksnije upotrebila.

Članovi Veća dali su saglasnost i na Strategiju održivog razvoja Opštine Pirot. Marija Djošić, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, kaže da su u izradi strategije za period 2015-2020. godina aktivno učestvovali i sami gradjani.Izrada ovog značajnog dokumenta bila je izuzetno transperentna.

Većnici su danas dali saglasnost na izveštaj o radu Radio Pirota sa finansijskim izveštajem za koji je rečeno da je haotičan.Takodje, razgovaralo se i o privatizaciji ovog medija i njegovom finasiranju do 31. oktobra do kada je produžen rok za privatizaciju medija.