Većnici Pirota saglasni sa predlogom rebalansa Budžeta. U gradskoj kasi preko dve milijarde dinara

26. februar 2020. 15:24 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na prvoj sednici Gradskog veća u ovoj godini razmatrano je najviše tema iz oblasti gradske problematike, poput Odluke o izradi Plana detaljne regulacije “Autobuska stanica”, Plan detaljne regulacije “Tigar tajers”, imovinsko pravna regulativa, Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina, Progam održavanja nekategorisanih puteva, Operativni plan odbrane od poplava  i slično. Većnici su usvojili jednoglasno izveštaje o radu sa finansijskim izveštaje ustanova kulture, a najviše pažnje, kao što se i očekivalo, privukao je izveštaj o rebalansu Budžeta

Zbog viška prihoda prema završnom računu, kao što se radi već godinama u februaru, preraspodela para je neophodna. Višak prihoda iznosi dvesta osamdeset jedan milion dvesta devedeset jedna hiljada dinara, a rebalansom se raspoređuje dvesta sedamdeset šest miliona četiristo šesnaest hiljada dinara. Najveći deo para je za putnu infrastrukturu kaže , Jagoda Šnele, načelnik za privredu i finansije.

Kako je istakla Jagoda Šnele oko sto pedeset miliona dinara biće utrošeno ove godine za nove investicije.

Većnici su danas bili jednoglasni pri usvajanju predloga Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Autobuska stanica " i Plana detaljne regulacije "Tigar tajers". Načelnik za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti, građevinarstvo i inspekcijske poslove, Zoran Krstić, kaže da su stvoreni uslovi za realizaciju oba plana.

Većnici su usvojili predlog izmena programa poslovanja Javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta i Javnog preduzeća “Komunalac”. Na današnjoj sednici usvojen je i predlog da Jelisaveta Manić i u narednom mandatu obavlja dužnost gradskog pravobranioca grada Pirota.